więcej


Energetyka

Wspólnota energetyczna Unii Europejskiej (9259)

2010-06-17

Drukuj
Podczas wspólnego posiedzenia posłów do PE i parlamentów narodowych w Brukseli, które miało miejsce 7-8 czerwca, stwierdzono, że zrównoważony rozwój, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw będą filarami nowej wspólnoty energetycznej UE. Pierwszym krokiem do wprowadzenia w życie takiego porozumienia ma być wzajemne połączenie krajowych sieci energetycznych. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział: „Ludzie mają duże oczekiwania i musimy im sprostać”.
Przewodniczący Jerzy Buzek i przewodniczący hiszpańskiego Senatu Javier Rojo wspólnie przewodniczyli dyskusji zatytułowanej „Europejska Wspólnota Energetyczna - rozwiązanie na miarę XXI wieku”. Debatę zorganizowano w związku z inicjatywą stworzenia wspólnoty energetycznej państw UE, którą na początku maja wysunęli wspólnie przewodniczący PE Jerzy Buzek oraz były przewodniczący Komisji Jacques Delors.

Otwierając spotkanie, przewodniczący Jerzy Buzek poparł utworzenie nowej wspólnoty europejskiej, która objęłaby dobrze funkcjonujący wewnętrzny rynek energii. Nie bez znaczenia jest, że na tym rynku stosuje się zintegrowane sieci, że podlega on stabilizacji cen i jest uzupełniany przez politykę innowacyjności. Przewodniczący stwierdził, że wsparciem w utworzeniu wspólnoty energetycznej będzie budowa sieci i instalacji magazynowania energii oraz zakrojone na szeroką skalę badania (dotyczące odnawialnych źródeł energii, jej wydajnej produkcji i eksploatacji) oraz łączenie zasobów.

Przewodniczący Javier Rojo powiedział, że energia będzie odgrywała zasadniczą rolę w odnowieniu naszych struktur energetycznych w UE. „Kiedyś było to życzenie. Obecnie to potrzeba, pilna potrzeba”.

Leigh Hancher z uniwesytetu w Tilburgu jest zdania, że sieć połączeń energetycznych to kamień węgielny na drodze do stworzenia konkurencyjnego rynku energii. "Jeżeli chodzi o energię to nie zapewniliśmy dostępu do niej po przystępnej cenie ani jej ekologiczności. Mamy pewne postępy w dziedzinie bezpieczeństwa, ale czy to wystarczy?”.

Polski przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Jacek Saryusz-Wolski stwierdził, że sieć stanowi warunek wstępny rozwoju energii odnawialnej, takiej jak energia z wiatru czy energia słoneczna. Jest to też podstawowy krok na drodze do zmniejszenia emisji CO2. „Energia nie jest jedynie produktem gospodarczym, jest to sprawa bezpieczeństwa i siła geopolityczna”.

Prof. Marc Van Der Woude z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie powiedział, że „w polityce energetycznej nastąpił raczej regres, a nie postęp”, i zaproponował, żeby w celu ułatwienia współpracy, UE przyjęła w dziedzinie energii podobny model do systemu z Schengen, który umożliwia swobodne przemieszczanie się obywateli po Europie.

W międzyczasie szwedzki przedstawiciel grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego podkreślił potrzebę solidarności. „Potrzebujemy solidarności, żeby w razie braku wiatru w Szwecji, Hiszpania podzieliła się swoją energią słoneczną”.

Litewski przedstawiciel Grupy S&D Zigmantas Balčytis stwierdził, że bez suwerennego rynku energii przegramy z innymi krajami na poziomie konkurencyjności. Dlatego właściwym pierwszym krokiem byłoby stworzenie grupy odpowiedzialnej za zakup gazu.

Hiszpański minister ds. energii Pedro Marín powiedział, że „aby mieć prawdziwy rynek wewnętrzny, musimy zdywersyfikować nasze wewnętrzne dostawy energii. Poprzednie kryzysy pokazały jak niebezpieczne jest uzależnienie się od jednego dostawcy energii”.

źródło:© Parlament Europejski, 2010
www.europarl.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej