więcej


Energetyka

World Energy Outlook 2016 – to jest dobry czas dla gazu ziemnego oraz energii z wiatru i słońca (19928)

Agnieszka Tomaszewska-Kula
2016-12-12

Drukuj
galeria

Polityki rządów jak i zmniejszenie inwestycji w tradycyjną energetykę przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej na przestrzeni najbliższych 25 lat.

11 listopada 2016 roku Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MEA) opublikowała swoją co roczną flagową publikację tj. World Energy Outlook. Czytamy w niej, że odnawialne źródła i gaz ziemny  odegrają dużą rolę w zakresie zaspokojenia rosnącego popytu na energię do roku 2040.

 - Widzimy faktycznych zwycięzców na rynku energii na przestrzeni najbliższych 25 lat. Będą nimi gaz, wiatr i słońce. Zastąpią lidera ostatnich 25 lat, czyli węgiel - powiedział dr Fatih Biro, dyrektor wykonawczy MEA. - Ale przyszłości energetyki na świecie nie da się opisać kilkoma słowami. Sprawa jest bardziej skomplikowana i zależy od polityk różnych rządów, które określą kierunek zmian.

Transformacja energetyczna opisywana w World Energy Outlook 2016 oznacza także zmianę ryzyka związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Cały czas aktualna pozostaje kwestia zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej. Zauważalny jest jednak spadek poziomu inwestycji w tym sektorze, zwłaszcza w roku 2017.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii i roli efektywności energetycznej w miksie energetycznym pozwoli wielu krajom uniezależnić się od importu paliw kopalnych. Z kolei bezpieczeństwo produkcji energii elektrycznej w co raz większej mierze zależeć będzie od wiatru i słońca, a wiemy że ich natura jest zmienna.

Zdaniem MAE, globalny popyt na ropę naftową będzie do 2040 roku rósł. Związane jest to z tym, że ropę naftową trudno zastąpić w transporcie drogowym, lotnictwie i petrochemii. Z drugiej strony zapotrzebowanie na ropę naftową w sektorze samochodów osobowych będzie spadać i to mimo faktu, że liczba samochodów na przestrzeni najbliższych 25 lat ulegnie podwojeniu. Będzie to możliwe dzięki poprawie efektywności energetycznej ale także dzięki biopaliowom i produkcji aut elektrycznych.

Udział węgla w miksie energetycznym nie powinien wzrastać w najbliższym ćwierćwieczu, a to z uwagi na fakt, że zapotrzebowanie na węgiel w Chinach spada. Dlaczego? Władze Chin zdecydowały, że chcą poprawić jakość powietrza i zdywersyfikować swój miks energetyczny. MAE zauważa także, że zmienia się rynek gazu, w którym co raz większy udział ma LNG (gaz ziemny skroplony) dostarczany m.in. z Australii i USA.

- Odnawialne źródła energii odegrają bardzo ważną rolę w najbliższych dekadach ale póki co ich udział w energetyce związany jest głównie z energią elektryczną – powiedział dr Birol. - Następną granicą do przekroczenia jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w przemyśle, budownictwie i sektorze transportu.

Agnieszka Tomaszewska-Kula, ChronmyKlimat.pl

Na podstawie: International Energy Agency 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej