więcej


Energetyka

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla energetyki (9260)

2010-06-16

Drukuj
Czy Polsce grozi blackout? To jedno z wielu pytań poruszonych podczas drugiej edycji konferencji "Energetyczne Bezpieczeństwo Polski i Europy", która odbywała się w Warszawie 9 i 10 czerwca br.
Celem spotkania była publiczna dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział w nim brali przedstawiciele instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Ministerstwo Środowiska reprezentował Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w MŚ. Wiceminister przedstawił stanowisko polskiego rządu w sprawie pakietu energetyczno – klimatycznego.

Akty prawne składające się na tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny wprowadzają kompleksowe podejście do zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w UE i mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez UE celów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, przyjętych przez Radę Europejską w marcu 2007 r.:
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu z roku 1990;
  • zwiększenia do 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu w roku 2020;
  • zwiększenia efektywności energetycznej o 20% w odniesieniu do prognoz na rok 2020;
  • zwiększenia do 10% udziału biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych.
Obecnie trwają prace nad, przygotowywanym przez Komisję Europejską projektem rozporządzenia o aukcjach uprawnień do emisji. Już od wstępnego etapu prac stanowiska odnośnie kwestii szczegółowych były uzgadniane pomiędzy zainteresowanymi resortami. Efektem tych prac było przekazanie do KE kwestionariusza zawierającego stanowisko Polski odnośnie kwestii technicznych organizacji aukcji. W wyniku międzyresortowej dyskusji zdecydowano o wysłaniu, wspólnie z Wielką Brytanią, Niemcami i Hiszpanią, listu do KE akcentującego stanowisko odnośnie możliwości przeprowadzania aukcji indywidualnej. Przyjęcie rozporządzenia przez Parlament Europejski i Radę UE powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2010 r. – ale mając na uwadze udostępnienie przez Komisję projektu rozporządzenia dopiero w dniu 6 kwietnia 2010 r. – przyjecie aktu prawnego zostanie opóźnione.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej