więcej


Energetyka

Veolia: Potrzebna jest długoterminowa wizji prawa w sektorze handlu energią (18567)

2015-05-29

Drukuj
galeria

Veolia: Potrzebna jest długoterminowa wizji prawa w sektorze handlu energią, fot. pixabay, CC0 Public Domain

Po zmianach wprowadzonych ustawą o OZE Prawo energetyczne – zdaniem firmy Veolia Polska – jest nieprecyzyjne i wymaga uściślenia. Na szczególną uwagę zasługują zagadnienia związane z efektywnością energetyczną.

– W UE mamy mnóstwo dyrektyw i regulacji, może nie są one idealne, ale przynajmniej tworzą ścieżkę dla trendu inwestycyjnego przemysłu oraz sektora publicznego – zauważa w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Gérard Bourland, dyrektor generalny Veolia Polska. – Należałoby to tylko utrzymać i rozwinąć w przyszłości. Przy długoterminowej inwestycji nie można zmieniać zasad na przykład co dwa lata. Potrzebujemy zatem długoterminowej wizji i strategii dla Unii Europejskiej.

Przyjęta przez Komisję Europejską pod koniec lutego br. nowa strategia energetyczna zakłada w najbliższych latach budowę nowych połączeń, dywersyfikację źródeł i dróg jej przesyłu, a także opracowanie planów ogólnoeuropejskich i regionalnych na wypadek kryzysu energetycznego. Dokument przewiduje ponadto zmianę zasad zawierania umów przez członków UE z dostawcami energii w sposób umożliwiający KE ich skontrolowanie jeszcze przed podpisaniem.

Istotnym elementem strategii jest także efektywność energetyczna. Dokument zobowiązuje państwa członkowskie do kompleksowego przeglądu systemów legislacyjnych, tak aby możliwe było osiągnięcie założonych wcześniej 20 proc. oszczędności w konsumpcji energii do 2020 roku i 30 proc. – do 2030 roku. Zdaniem dyrektora generalnego firmy Veolia Polska elementy długofalowej strategii energetycznej już istnieją.

– Powiedziałbym, że jest pół na pół – ocenia Gérard Bourland. – Dziś strategia jest odrobinę zbyt ogólna, nie dość precyzyjna i nakłada ograniczenia na inwestycje i trend dotyczący redukcji emisji. Powinniśmy więc przyspieszyć i działać w sposób bardziej precyzyjny.

Uregulowania, które zostały wdrożone, należy jednak – według Gérarda Bourland – kontynuować, nawet jeśli w wyniku unijnych regulacji ceny nie są wystarczająco wysokie czy dostateczne, aby stanowiły odpowiedni impuls do inwestycji. Uważa również, że wiele w tym zakresie jest do zrobienia na poziomie krajowej legislacji.

– Trzeba się podjąć rozwiązania prostych problemów, takich jak efektywność energetyczna – wskazuje Gérard Bourland. – Kraj może wiele na tym zyskać. Konieczne jest tylko przejrzyste prawo dotyczące tego, jak efektywność energetyczną w praktyce wdrażać na terenie Polski.

Według szefa firmy Veolia Polska drugim obszarem zagadnień, które wymagają bardziej szczegółowych regulacji, są kwestie dotyczące oszczędności w zakresie ogrzewania.

– Polska ma bardzo skuteczne narzędzia, należy je jednak rozwinąć i unowocześnić – uważa Gérard Bourland. – Prawo dotyczące szczególnie tych dwóch kwestii powinno być bardzo precyzyjne, by dać zielone światło, przepustkę do przyszłości.

Spore zmiany w Prawie energetycznym zostały wprowadzone ustawą z 20 lutego br. o odnawialnych źródłach energii (OZE) i weszły w życie 4 maja br. Precyzują one między innymi to, jakie źródła uznawane są za OZE, oraz określają warunki przyłączenia ich do sieci.

– Kiedy patrzę teraz na Polskę i porównuję to, co jest obecnie, z przeszłością, to dochodzę do wniosku, że wcześniej klimat był całkiem dobry, opracowano wiele projektów, jednak teraz znaleźliśmy się na krawędzi, mnóstwo rzeczy zostało wstrzymanych, ponieważ nowe prawo dotyczące np. wytwarzania energii z węgla nie jest jasne – ocenia Gérard Bourland. – Klimat więc był dobry, ale teraz mamy oczekiwania dotyczące przyszłości. Prawo należałoby więc szybko uczynić bardziej przejrzystym i zrozumiałym.

Francuski koncern w Polsce wytwarza energię przede wszystkim w oparciu o węgiel oraz biomasę.

– Ale jest też trzeci rodzaj paliwa, który ma ogromny potencjał, czyli odpady – zauważa dyrektor generalny Veolia Polska. –Dlatego priorytetem na kolejne lata będzie dla nas to, jak zagospodarować wszystkie istniejące w Polsce odpady, tak aby zamienić je na energię, czyli ogrzewanie i elektryczność. Pracujemy więc z niektórymi miastami na przykład nad spalarniami. Przez kolejne 2-3 lata będzie to priorytet w naszej działalności.

Źródło: Newseria Inwestor


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej