więcej


Energetyka

Ustawa OZE - List do senatorów w sprawie poparcia poprawki prosumenckiej (18127)

2015-01-24

Drukuj
galeria

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, fot. Katarzyna Czerwińska, CC BY-SA 3.0 PL

Konsumenci energii, którzy są jednocześnie jej producentami, to rozwiązanie, które rozszerzy sferę wolności także na energetykę - IEO przypomina wypowiedź Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i wzywa senatorów do poparcia tzw. poprawki prosumenckiej przegłosowanej wraz z ustawą o OZE w Sejmie.

Komunikat IEO:

Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom i firmom, które poparły nasz list do posłów na etapie prac w Sejmie i jednocześnie ponownie zwracamy się o obywatelską pomoc w pracach nad ustawą OZE, tym razem na etapie prac w Senacie.

Sejm RP uchwalił w dniu 16 stycznia 2015r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza tzw. poprawkę prosumencką do ustawy OZE. Po raz pierwszy w historii OZE , polscy prosumenci będą mogli liczyć na gwarantowane taryfy (FiT) przy zakupie i montażu mikroinstalacji OZE.

W najbliższych dniach ustawa trafi pod obrady Senatu (5-6 lutego 2015r.), jest to bardzo ważny etap, ponieważ po zakończeniu procesu legislacyjnego w Senacie, ustawa zostanie przesłana już do Prezydenta RP, i sektor OZE będzie miał odrębną regulację ustawową i nowe możliwości wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.Docierają do nas niestety sygnały, że mogą pojawić się naciski za odrzuceniem „poprawki prosumenckiej” - jedynego prospołecznego rozwiązania w ustawie. W związku z tym IEO wspólnie z Koalicją Klimatyczną przygotowało list adresowany do senatorów.

Ponownie, jak w przypadku listu do posłów, zależy nam, aby pod listem podpisała się jak największa liczba organizacji - pozarządowych i samorządowych, a także firm - działających lokalnie i regionalnie. Uprzejmie prosimy Państwa o indywidualną bezpośrednią wysyłkę elektroniczną listu (na Państwa drukach firmowych) do senatorów z Państwa regionów (okręgów wyborczych).

Pobierz projektu listu do senatorów w sprawie ustawy OZE.

Zachęcamy do zaangażowania i poparcia naszych działań. To jedyne rozwiązanie, które może doprowadzić do sytuacji, w której produkcja energii będzie dostępna nie tylko dla wielkich koncernów i nie tylko dla wybranej grupy najbardziej zamożnych Polaków.

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej

Podajemy adresy mailowe senatorów:

Łukasz Abgarowicz biuro@abgarowicz.pl 

Anna Aksamit biuro@annaaksamit.pl  

Tadeusz Arłukowicz tadeusz@arlukowicz.eu

Mieczysław Augustyn biuro@mieczyslawaugustyn.pl

Grzegorz Bierecki biuro@bierecki.senat.pl

Przemysław Błaszczyk biuro@blaszczyk.senat.pl

Ryszard Bonisławski biuro@ryszardbonislawski.pl

Marek Borowski biurosenatorskie@marekborowski.pl

Bogdan Borusewicz Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl

Barbara Borys-Damięcka biuro@biurosenatorskie.pl

Jerzy Chróścikowski kontakt@jerzychroscikowski.pl

Alicja Chybicka biuro@chybicka.senat.pl

Włodzimierz Cimoszewicz biuro@cimoszewicz.eu

Henryk Cioch henryk.cioch@wp.pl

Leszek Czarnobaj senator@czarnobaj.senat.pl

Grzegorz Czelej biuro@grzegorzczelej.pl

Dorota Czudowska biuro@senatorczudowska.pl

Wiesław Dobkowski biuro@dobkowski.senat.pl

Robert Dowhan senator@dowhan.pl

Jarosław Duda jaroslaw@duda.org.pl

Mieczysław Gil biuro@mieczyslaw-gil.pl

Witold Gintowt-Dziewałtowski witold.gintowt.dziewaltowski@gmail.com

Stanisław Gogacz biuro@stanislawgogacz.pl

Stanisław Gorczyca poczta@stanislawgorczyca.pl

Ryszard Górecki biuro@ryszardgorecki.pl

Maciej Grubski biuro@grubskimaciej.pl

Piotr Gruszczyński biuro@piotrgruszczynski.pl

Andrzej Grzyb senator@andrzejgrzyb.pl

Helena Hatka senator@helenahatka.pl

Stanisław Hodorowicz senator@hodorowicz.pl

Stanisław Iwan biuro@iwan.senat.pl

Jan Maria Jackowski jmj@jmjackowski.pl

Kazimierz Jaworski kazimierz.jaworski@polskichleb.pl

Stanisław Jurcewicz jurcewicz@neostrada.pl

Stanisław Karczewski s.karczewskibiuro@wp.pl

Wiesław Kilian biuro.kilian@wp.pl

Kazimierz Kleina biuro@kazimierzkleina.pl

Bogdan Klich biuro@klich.pl

Maciej Klima biuro@maciejklima.pl

Izabela Kloc izakloc@poczta.onet.pl

Ryszard Knosala ryszard@knosala.com

Andrzej Kobiak andrzej@kobiak.bydgoszcz.pl

Stanisław Kogut biurosenatorskie.st@interia.pl

Marek Konopka biuro@marek-konopka.pl

Tadeusz Kopeć kontakt@tadeuszkopec.pl

Waldemar Kraska biuro@kraska.home.pl

Kazimierz Kutz biuro@kazimierzkutz.pl

Jarosław Lasecki sekretariat@jaroslawlasecki.pl

Jan Filip Libicki filipl@wp.pl

Robert Mamątow robert.mam@interia.pl

Marek Martynowski marek.martynowski@wp.pl

Andrzej Matusiewicz andrzejmatusiewicz@poczta.onet.pl

Zbigniew Meres zbigniewmeres@o2.pl

Jan Michalski biurosenatora@janmichalski.eu

Andrzej Misiołek biuro@misiolek.senat.pl

Andżelika Możdżanowska senator@mozdzanowska.pl

Rafał Muchacki biuro@rafalmuchacki.pl

Ireneusz Niewiarowski biuro@niewiarowski.pl

Jarosław Obremski biuro@obremski.senat.pl

Norbert Obrycki biuro@obrycki.senat.pl

Andrzej Owczarek biuro@andrzejowczarek.pl

Andrzej Pająk biuro@pajakandrzej.pl

Maria Pańczyk-Pozdziej sekretariat@panczyk.senat.pl

Bohdan Paszkowski senator@bohdanpaszkowski.pl

Andrzej Person aperson@poczta.onet.pl

Bogdan Pęk pek.biuro@gmail.com

Leszek Piechota senator@leszekpiechota.pl

Józef Pinior jozefpinior.biuro@gmail.com

Aleksander Pociej biuro@aleksanderpociej.pl

Marian Poślednik senator@marianposlednik.pl

Sławomir Preiss biuro@slawomirpreiss.pl

Zdzisław Pupa biuro@zdzislawpupa.pl

Marek Rocki marek@rocki.pl

Jadwiga Rotnicka biuro@jadwigarotnicka.pl

Jan Rulewski rulewski@janrulewski.pl

Jarosław Rusiecki biurorusiecki@tlen.pl

Janina Sagatowska kontakt@sagatowska.net

Janusz Sepioł janusz@sepiol.pl

Michał Seweryński senator@sewerynski.pl

Witold Sitarz biurosenatorskie@witoldsitarz.pl

Wojciech Skurkiewicz biuro@skurkiewicz.pl

Krzysztof Słoń kslon@op.pl

Andrzej Szewiński biuro@szewinski.senat.pl

Grażyna Sztark senator@sztark.senat.pl

Bogusław Śmigielski biuro@smigielski.org

Aleksander Świeykowski biuro_senator_swieykowski@wp.pl

Piotr Wach biuro@piotrwach.org.pl

Kazimierz Wiatr biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl

Edmund Wittbrodt biuro@wittbrodt.pl

Grzegorz Wojciechowski biurorawa@interia.pl

Michał Wojtczak biuro@wojtczak.info

Jan Wyrowiński jan.wyrowinski@gazeta.pl

Roman Zaborowski biuro@romanzaborowski.eu

Alicja Zając szajac@wp.pl

Józef Zając senator@jozefzajac.pl

Adam Zdziebło biuro@zdzieblo.pl

Piotr Zientarski biuro@zientarski.pl

Marek Ziółkowski biuro@marekziolkowski.pl

Klub PO - tel. 22 694-92-50, fax 22 694-94-04, e-mail: kspo@senat.gov.pl, senat@platforma.org

Klub PiS tel. 022 694-26-11, fax 022 694-26-28, e-mail: kp-pis@kluby.sejm.pl

Klub PSL "tel. 22 694-23-21; fax 22 694-17-73, e-mail: kp-psl@kluby.sejm.pl

Komisja Gospodarki Narodowej, Sekretariat: tel. 22 694-91-13 , 22 694 95 58, fax 22 694-94-37, e-mail: kgn@senat.gov.plUdostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej