więcej


Energetyka

Ustawa odległościowa: Zachodniopomorscy radni apelują o zmiany w prawie (19789)

2016-09-29

Drukuj
galeria

fot. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Radni zachodniopomorscy apelują do rządu o nowelizację ustawy odległościowej. Chcą kompromisu pomiędzy rozwiązaniami chroniącymi obywateli i tymi wspierającymi działania przedsiębiorców i mieszkańców.

Ustawa odległościowa miała określać warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz wprowadzać wytyczne dotyczące sąsiedztwa istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej i obszarów przyrodniczo chronionych. W praktyce, nie uwzględniając specyfiki regionów takich jak Pomorze Zachodnie, ustawa doprowadzi do zablokowania rozwoju sektora energetyki odnawialnej, przyczyniając się jednocześnie do poważnych negatywnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Dla województwa zachodniopomorskiego sektor energii odnawialnych ma podstawowe znaczenie w rozwoju gospodarki lokalnej - region wytwarza 35,1% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (Polska 12,5%), a udział energii z OZE w zużyciu energii elektrycznej w regionie wynosi 51,7% (w Polsce 13,1%), co stawia zachodniopomorskie na pozycji krajowego lidera w energetyce odnawialnej. W województwie zainstalowane jest 25% mocy krajowych źródeł energetyki wiatrowej, co daje pierwsze miejsce w kraju. Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm wiatrowych przeznaczono obszary dla lokalizacji blisko 2200 MW nowych mocy.

Zalecenia określone w uchwalonym w 2010 roku Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego określają wystarczające parametry zapewniające ochronę społeczności lokalnych i środowisko przed oddziaływaniem elektrowni wiatrowych. Firmy z sektora energii wiatrowej należą w województwie do jednego z najbardziej innowacyjnych i tworzą, głównie na terenach poprzemysłowych i z dużymi problemami strukturalnymi, okola 4000 bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejne w sektorach powiązanych (obsługa inwestycji w sektorze bankowym, badania i programy dydaktyczne uczelni wyższych, usługi instytucji otoczenia biznesu). W województwie ulokowanych jest wiele zakładów sektora energetyki wiatrowej, w tym najważniejsi światowi liderzy branży: LM Wind Power Blades, Bilfinger Offshore, KK Wind Solutions, Vestas, EPA, Bladt lndustries, Bic Electric, Finomar i wiele innych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Radni zachodniopomorscy apelują o nowelizację uchwalonych przepisów (treść stanowiska). Chcą kompromisu pomiędzy rozwiązaniami chroniącymi obywateli i wspierającymi działania przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz rozwoju tego sektora gospodarki i zatrudnienia w tym obszarze.

To kolejny apel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w tej sprawie. Swoje obawy radni zgłaszali także na etapie prac legislacyjnych nad tą ustawą. 

Źródło: www.psew.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej