więcej


Energetyka

URE o zasadach realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej (19865)

2016-10-31

Drukuj
galeria

Od dnia 1 października 2016 r. zmianie uległy zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) opublikował na swojej stronie internetowej następującą informację:

Za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. realizacja przedmiotowego obowiązku odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, ze zm.), z uwagi na brzmienie art. 53 ust. 1 tej ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 831). Natomiast za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. i za lata następne na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Tabela podsumowująca najważniejsze różnice w sposobie realizacji obowiązku na gruncie przepisów dotychczasowych (tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej) i nowej ustawy o efektywności energetycznej, wzory wniosków o umorzenie świadectw efektywności energetycznej i inne informacje dotyczące zasad realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej dostępne są pod adresem http://ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/6736,Zasady-realizacji-obowiazku-w-zakresie-umarzania-swiadectw-efektywnosci-energety.html

red. Agnieszka Tomaszewska-Kula na podstawie www.ure.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej