więcej


Energetyka

Unijna energetyka wiatrowa nabiera prędkości (9682)

2010-07-16

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Powszechna integracja i wykorzystanie turbin wiatrowych w Europie ma stać się rzeczywistością. O bardziej ekologiczną przyszłość walczy finansowany z funduszy unijnych projekt TWENTIES (Obsługa systemu przesyłowego z intensywnym wykorzystaniem wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii w sieciach, poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi i zintegrowanych rozwiązań energetycznych), który pomoże przyśpieszyć wdrażanie nowych, wiatrowych technologii energetycznych w Europie.
Z budżetem sięgającym w sumie 56,8 mln EUR (z czego ponad połowa pochodzi z tematu "Energia" Siódmego Programu Ramowego) projekt ten jest jedną z największych inicjatyw w przemyśle energetycznym w Europie, jakie dotychczas podjęto.

Konsorcjum składające się z 26 partnerów planuje usunąć istniejące bariery i pomóc nam wejść w nową erę elektryczności. Swój czas i środki zobowiązali się przeznaczyć, jako partnerzy projektu TWENTIES, niektórzy z największych operatorów sieci przesyłowych, spółki energetyczne, producenci oraz organizacje badawcze działające w sektorze energetycznym.

Pod wodzą operatora hiszpańskiej sieci energetycznej Red Eléctrica de España partnerzy projektu przygotują w ciągu najbliższych trzech lat demonstracje w pełnej skali w celu wykazania korzyści płynących z nowych technologii, innowacyjnych podejść do zarządzania systemem energetycznym oraz usług systemowych (takich jak sterowanie napięciem i częstotliwością). Celem jest znalezienie odpowiednich rozwiązań aktualnych problemów, jakie stają przed branżą, by otworzyć drogę dla większej integracji energii wiatrowej.

Projekt jest praktyczną odpowiedzią na postawione cele unijne i światowe w walce ze zmianą klimatu oraz w intencji zapewnienia większego bezpieczeństwa energetycznego. Konkretnie mowa tu o celach unijnej wizji 2020 (tj. 20% obniżenie emisji CO2, 20% poprawa wydajności energetycznej i 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zapotrzebowaniu na energię) oraz o celach nakreślonych w strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych (SET), który ma służyć przyśpieszeniu wdrażania opłacalnych technologii niskoemisyjnych.

W ramach projektu TWENTIES w całej Europie odbywać się będą różne eksperymenty, testy i demonstracje. W Belgii i Hiszpanii testowane będą możliwości zwiększenia elastyczności sieci przesyłowych. We Francji badane będą kratowe sieci HVDC (wysokiego napięcia prądu stałego) za pomocą symulacji i eksperymentów z dwiema różnymi technologiami przełączników HVDC. W Danii z kolei zespół zademonstruje dwie koncepcje oraz rozwiązania dla określonych warunków: farmy wiatrowe z elastycznym systemem generowania i obciążeń wykorzystującym skalowalną platformę informatyczną współpracującą z generatorem oraz wyłączenie morskiej farmy wiatrowej w warunkach sztormowych (wykorzystując do tego celu największą na świecie morską farmę wiatrową).

W przypadku takich farm wpływ sztormu na produkcję energii jest trudny do przewidzenia. "Taka sytuacja może wpłynąć na stabilność sieci doprowadzając w najgorszym przypadku do wyłączenia, jeżeli system nie jest w stanie pozyskać energii z innego źródła" - wyjaśnia Poul Sørensen z Krajowego Laboratorium Zrównoważonej Energii Risø DTU w Danii.

Risø DTU oraz duńska spółka Eneginet.dk, wraz z innymi partnerami projektu, zademonstrują sposoby radzenia sobie ze spadkami mocy, aby produkcja energii nie kończyła się nagle i by łatwiej było przewidywać takie sytuacje. Mając na względzie planowaną budowę kilku dużych farm wiatrowych na Morzu Północnym do roku 2020 niezwykle istotne jest, by potrafiły one znosić nawet bardzo silne sztormy.

Prace wykonane w ramach projektu TWENTIES zostaną ocenione i udokumentowane w sprawozdaniu, które będzie opublikowane w 2013 r. po zakończeniu projektu.

Więcej informacji:
Red Eléctrica de España:
www.ree.es
Krajowe Laboratorium Zrównoważonej Energii Risø DTU:
www.risoe.dk
Energinet.dk:
www.energinet.dk

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS, fot. www.sxc.hu
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej