więcej


Energetyka

Zapewnienie niedrogiej energii odnawialnej wszystkim: spółdzielniom obywatelskim (21600)

2020-12-02

Drukuj
galeria

Jeśli mamy przejść na energię w 100% odnawialną, będziemy potrzebować zdolności do dostarczania zdecentralizowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu energii.

„Prosumenci” (producenci-konsumenci energii odnawialnej [OZE]), odgrywają obecnie główną rolę w transformacji energetycznej, instalując technologie OZE na własnych dachach lub uczestnicząc w społecznościach energii odnawialnej.

Ogólnie rzecz biorąc prosumenci finansują i przyspieszają postęp w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Robią to poprzez zwiększanie świadomości na temat zmian klimatycznych, tworzenie miejsc pracy i stabilnej infrastruktury lokalnej, budowanie większej akceptacji technologii odnawialnych źródeł energii i zapewnianie niedrogiej energii. W całej Europie spółdzielnie energetyczne pomagają przekształcić rynek energii ze scentralizowanego rynku zdominowanego przez duże przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w zdecentralizowany rynek z milionami aktywnych obywateli. Dzięki swojej demokratycznej i partycypacyjnej strukturze spółdzielnie energetyczne pomagają wzmocnić pozycję wszystkich grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, i są one szczególnie ukierunkowane na pomoc kobietom niedostatecznie reprezentowanym w sektorze energetycznym. Aktywnie angażując kobiety jako członków, menedżerów, inwestorów, producentów, konsumentów i pracodawców, mogą one promować przedsiębiorczość i eliminować ubóstwo energetyczne w całym łańcuchu wartości energii.

Rozszerzenie rozwiązań energetycznych dla obywateli na wymiar europejski umożliwi osiągnięcie porozumienia paryskiego i celów SDG w sposób sprawiedliwy społecznie i właśnie ze względu na płeć.

GOIENER TALDEA to spółdzielnia obywatelska zajmująca się wytwarzaniem i promowaniem wykorzystania energii odnawialnej w Kraju Basków i prowincji Nawarra w Hiszpanii, przynosząca korzyści ludziom, których potrzeby energetyczne nie są zaspokajane i którzy są wykluczani przez duże korporacje energetyczne. Spółdzielnia – założona w 2012 roku – jest obecnie odnoszącym sukcesy dostawcą energii non-profit z obrotem 8,9 miliona euro, działając w modelu biznesowym opartym na zrównoważonym rozwoju i partnerstwie.

Spółdzielnia GOIENER powstała jako odpowiedź na brak demokratycznej reprezentacji w korporacjach energetycznych, ich znikomy lub całkowity brak dbałości o środowisko oraz ich pogląd na odnawialne źródła energii jako kolejny sposób na osiągnięcie zysku. Natomiast spółdzielnia GOIENER od samego początku koncentrowała się na obywatelach. Dziś spółdzielnia GOIENER ma ponad 10 000 członków i ponad 70 uczestniczących gmin, a organizacje stanowią 8% jej członków i przynoszą 50% jej rocznych obrotów.

 

Artykuł pochodzi z raportu "Czas sięgnąć po księżyc". Raportu z monitoringu społeczeństwa obywatelskiego na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej