więcej


Energetyka

Termomodernizacja - ostatnie umowy na unijne dotacje (9446)

2010-08-13

Drukuj
6 i 10 sierpnia Narodowy Fundusz podpisał 3 umowy dotacji na termomodernizację szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, urzędów, bibliotek, domów kultury i innych budynków użyteczności publicznej w Elblągu, Świdnicy i Przemkowie.
Podpisanie umów otwiera drogę do sfinansowania termomodernizacji łącznie 42 budynków. Inwestycje te, których łączny koszt przekracza 52 mln złotych, otrzymają blisko 21 mln złotych dotacji pochodzących ze środków unijnego Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Prace termomodernizacyjne, oprócz ocieplenia ścian, stropów i dachów, obejmują m. in. wymianę drzwi i okien oraz modernizację systemów wentylacyjnych i grzewczych a niekiedy również sięgnięcie do odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych.

Ze strony Narodowego Funduszu umowy podpisali Władysław Majka zastępca prezesa Zarządu oraz Barbara Wisniewska główna księgowa. Beneficjentów reprezentowali m.in. nurmistrz miasta Przemków Stanisław Pępkowski, prezydent miasta Elbląga Henryk Słonina oraz prezydent miasta Świdnicy Wojciech Murdzek.

W ramach działania 9.3 POIiŚ, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przekaże trzydziestu sześciu beneficjentom łącznie blisko 290 mln złotych. Kolejnych 5 umów zostanie podpisanych w przeciągu tygodnia.

Obecnie, zarządcy budynków użyteczności publicznej - w głównej mierze samorządy mogą ubiegać się w NFOŚiGW o dotacje w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczki na pokrycie dodatkowych 60% kosztów, w ramach programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” finansowanego ze środków krajowych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej