więcej


Energetyka

Senackie komisje przyjęły ustawę o OZE. Bez poprawki prosumenckiej (18184)

2015-02-05

Drukuj
galeria

Senat RP, fot. Katarzyna Czerwińska, CC BY-SA 3.0 PL

Wczoraj na połączonym posiedzeniu senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Środowiska przyjęto projekt ustawy o OZE. Senatorowie jednocześnie poparli wniosek Ministerstwa Gospodarki o wykreślenie z ustawy tzw. poprawki Bramory.

Poprawka prosumencka i cała ustawa będzie przedmiotem głosowania na rozpoczynającym się dzisiaj plenarnym posiedzeniu Senatu.
Na wczorajszym posiedzeniu senackich komisji przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki podtrzymali swój sprzeciw dotyczący przyjętej wcześniej przez Sejm poprawki prosumenckiej.

Poprawka zgłoszona przez posła PSL Artura Bramorę zakłada objęcie domowych mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW stałymi taryfami gwarantowanymi obowiązującymi w okresie 15 lat od momentu uruchomienia produkcji energii.

Wczoraj – mimo apeli przedstawicieli branży OZE, a także mimo poparcia dla poprawki wyrażonego w ostatni weekend przez Polskie Stronnictwo Ludowe, resort kierowany przez szefa PSL Janusza Piechocińskiego podtrzymał w Senacie poprawkę mającą na celu wykreślenie taryf gwarantowanych dla prosumentów z przyjętej przez Sejm ustawy o OZE.

W głosowaniu dotyczącym uchylenia poprawki Bramory przeciwko wnioskowi MG głosowało tylko 3 senatorów, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wczoraj poseł Bramora złożył w Senacie skorygowaną wersję swojej poprawki. Na poprzednim posiedzeniu senackiej komisji MG i senatorowie wskazywali bowiem na występujące w niej nieścisłości legislacyjne.

Senat nie zajął się jednak zaktualizowaną wersją poprawki. Biuro Legislacyjne Senatu oceniło bowiem, że nie można jej rozpatrzyć, bo wyklucza się ona z przegłosowaną chwilę wcześniej przez senatorów poprawką Ministerstwa Gospodarki. Prawnik Senatu dodał, że poprawkę można jednak złożyć podczas posiedzenia plenarnego.

Obecny na posiedzeniu wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz skrytykował przy okazji postulaty zwolenników taryf gwarantowanych. – Dlaczego coś ma kosztować więcej niż powinno? Tak nie konstruuje się mechanizmów gospodarczych – ripostował przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki.
Oprócz uchylenia ustępów 10-13, 15-18 oraz 20 z artykułu 41 ustawy o OZE, czyli poprawki Bramory, senatorowie na wniosek resortu gospodarki przegłosowali wczoraj także dopisanie w tym artykule do ustępu 9 zdania mówiącego, że cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, nie zawiera opłaty za bilansowanie handlowe.

Szef Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Janusz Pilitowski zgłosił wczoraj też m.in. poprawkę dotyczącą kar pieniężnych wpisanych w art. 170. MG zaproponowało, aby ich wysokość ustalić na maksymalnie 300% miesięcznego wynagrodzenia kierownika danego przedsiębiorstwa energetycznego. Również ta poprawka MG spotkała się z aprobatą senatorów.

Podczas wczorajszego posiedzenia senackich komisji gospodarki i środowiska przyjęto ponadto poprawki legislacyjne Biura Legislacyjnego Senatu.
Na wczorajszym posiedzeniu senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Środowiska senatorowie przyjęli całą ustawę o OZE, łącznie z poprawkami zgłoszonymi przez resort gospodarki. Przeciwko przyjęciu ustawy głosował jeden senator, a 4 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa o OZE będzie głosowana na zaczynającym się dzisiaj posiedzeniu plenarnym Senatu. Jeśli senatorowie poprą zmiany do ustawy o OZE – w stosunku do wersji przegłosowanej przez posłów – ustawa o OZE będzie ponownie głosowana w Sejmie. Do odrzucenia poprawek Senatu będzie potrzeba wówczas bezwzględnej liczby głosów.

Można się spodziewać, że na plenarnym posiedzeniu senatorowie ponownie zagłosują za uchyleniem poprawki Bramory. Większość w Senacie ma bowiem niechętna energetyce prosumenckiej Platforma Obywatelska. O losie taryf gwarantowanych dla prosumentów zdecydują wóczas posłowie.
Wiceminister Pietrewicz ocenił wczoraj, że cała ustawa o OZE zostanie przyjęta w lutym, a prezydent podpisze ją w marcu.

Źródło:gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej