więcej


Energetyka

Relacja z debaty poświęconej ocenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (19775)

2016-09-23

Drukuj
galeria

W czwartek 15 września z inicjatywy Instytutu na rzecz Ekorozwoju odbyła się debata pt. „Na ile projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przyczynia się do realizacji polityki klimatycznej?”.

Podstawą do dyskusji był dokument opiniujący strategię Ministerstwa Rozwoju z pespektywy sześciu obszarów: energetyki, polityki surowcowej, transportu, polityki innowacyjnej, rolnictwa i leśnictwa. Ocena w każdym z tych obszarów została przygotowana przez eksperta zajmującego się daną dziedziną.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących różne środowiska: biznes, naukę i organizacje pozarządowe. Do przygotowanego materiału ustosunkował się również min. Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Ponad trzygodzinne spotkanie rozpoczął dr Andrzej Kassenberg prezentując najważniejsze tezy zawarte w ocenie strategii. Zwrócił uwagę, że w dokumencie dostrzega się zmiany klimatyczne głównie jako wyzwanie dla Polski. Brakuje jednocześnie pokazania możliwości rozwoju gospodarczego jaki może wiązać się z wdrażaniem polityki klimatycznej oraz podkreślenia jej roli jako narzędzia modernizacji gospodarki. SOR nie docenia również korzyści, jakie wiążą się zarówno dla gospodarki, jak i dla społeczeństwa z odejściem od obecnego modelu opartego na węglu na rzecz nowoczesnej gospodarki innowacyjnej wykorzystującej odnawialne źródła energii. Dr Kassenberg podkreślił, że choć uwzględniono w Strategii takie kwestie jak zwiększanie efektywności energetycznej, rozwój elektrycznej mobilności, czy wprowadzenie e-komunikacji z urzędami państwowymi, to zabrakło odniesienia do unijnych celów redukcji dwutlenku węgla, a także otwarcia na nowe kierunki.

Z sześciu wymienionych we wstępie obszarów oceny, tylko transport zdaje się wpisywać w politykę proklimatyczną UE. Eksperci oceniający pozostałe obszary nie dostrzegli pozytywnych korelacji zaproponowanych rozwiązań z kierunkami wyznaczanymi przez Komisję Europejską. Najsłabiej oceniono plany rozwojowe wyznaczone w ramach leśnictwa i polityki surowcowej. Co godne podkreślenia, obecny podczas spotkania minister Jerzy Kwieciński wyraził zdziwienie, że temat leśnictwa został w Strategii tak pobieżnie potraktowany i obiecał zwrócić na to szczególną uwagę. Dodatkowo zasygnalizował, że z pewnych założeń autorzy SOR na pewno nie zrezygnują, w tym m.in. ze sposobu zdefiniowania głównego celu dokumentu, który obecnie kładzie nacisk na podniesienie zamożności Polaków z pominięciem aspektów środowiskowych czy zdrowotnych czy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o krajowy węgiel. Wiele głosów w debacie zwracało uwagę na dość niebezpieczną korelację obu tych celów i możliwe niekorzystne konsekwencje.

Najważniejsze uwagi do dokumentu oceniającego zgłoszone podczas dyskusji będą uwzględnione w jego końcowej wersji. Zostanie ona przesłana m.in. do Ministerstwa Rozwoju w ramach konsultacji społecznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, które kończą się z dniem 30 września. Będzie również udostępniona czytelnikom portalu chronmyklimat.pl.

Czas pokaże, czy i w jakim stopniu uwagi zgłoszone w ocenie zostaną uwzględnione w dokumencie rządowym.

ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej