więcej


Energetyka

PSEW: Energetyka wiatrowa sprzyja stabilizacji systemu (19054)

2015-10-26

Drukuj
galeria

PSEW: Energetyka wiatrowa sprzyja stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Fot. Marek Józefiak

Paleta usług, jakie elektrownie wiatrowe mogą świadczyć dla całego systemu elektroenergetycznego jest coraz większa. 

Wiatraki nie tylko wytwarzają energię elektryczną, ale mogą też być wykorzystywane do regulacji częstotliwości i napięcia, redukcji mocy czynnej, kompensacji mocy biernej oraz wykonywania niektórych funkcji w ramach przywracania zdatności systemowej.

- Przykłady krajów, w których farmy wiatrowe stanowią dużą część miksu energetycznego wskazują, że istnieją efektywne sposoby na integrację zielonych mocy w systemach elektroenergetycznych. Już dziś są dostępne narzędzia pozwalające zarządzać OZE w taki sposób, aby zapewnić znaczny udział źródeł odnawialnych w produkcji energii przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy całego systemu. Wielu operatorów dystrybucyjnych i przesyłowych w UE coraz częściej korzysta też ze świadczonych przez zielonych wytwór­ców usług wspierania sieci (zwanych także usługami systemowymi), które póki co w Polsce świadczy się tylko za pomocą dużej mocy sterowanej mówi dr Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna odgrywają kluczową rolę w europejskiej strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Nikogo już nie dziwią opracowania pokazujące przyszłość europejskiego systemu elektroenergetycznego, w którym odnawialne źródła energii będą mieć 60% udziału. Według koncernu EDF, który niedawno opublikował raport pt.: „Technical and economic analysis of European electricity system with 60% renewables” zmienne generacje OZE oraz generacja konwencjonalna będą się nawzajem uzupełniać, gdyż to właśnie istniejąca energetyka konwencjonalna najlepiej nadaje się do bilansowania zmiennej charakterystyki pracy źródeł odnawialnych.

- Spodziewany wysoki udział instalacji wiatrowych i foto­woltaicznych w europejskim systemie elektroenerge­tycznym w najbliższych latach będzie wymagał fundamentalnych zmian w sposobie zarządzania siecią przez operatorów przesyło­wych i dystrybucyjnych. Część nowych rozwiązań zdeterminuje również utworzenie Wspólnego Rynku Energii w UE podzielonego na rynki regionalne. Gdy powstaną regionalne rynki bilansujące, usługi regulacyjne, które mogą świadczyć farmy wiatrowe nabiorą znacznej wartości – dodaje Sekściński.

Część odpowiedzi dotyczących przyszłości systemu elektroenergetycznego w Polsce i UE poznaliśmy podczas V Warsztatów Energetyki Wiatrowej, które 21 października odbyły się w Warszawie. Wydarzenie było w całości poświęcone zagadnieniu integracji rynków energii w zakresie zmian zachodzących w Unii Europejskiej.

Źródło: PSEW


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej