więcej


Energetyka

Przyszłość zielonej energetyki: źródła odnawialne wkrótce w przewadze (9668)

2010-08-16

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacja Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) udostępniły raporty, według których w 2009 roku, po raz drugi z rzędu, większość przyrostu mocy energetycznej w USA i Europie pochodziło z farm wiatrowych i paneli słonecznych, a nie z konwencjonalnych źródeł, takich jak węgiel czy gaz.
Źródła odnawialne odpowiadają za około 60% nowopowstałych mocy w Europie oraz ponad 50% w USA. Eksperci przewidują, że być może już w tym roku, a najdalej w ciągu najbliższych lat, przyrost energii ze źródeł odnawialnych będzie większy niż ze źródeł tradycyjnych.

Raport szczegółowo opisuje najnowsze trendy w sektorze energii odnawialnej oraz źródła, które przyciągnęły największą uwagę inwestorów oraz rządów całego świata.
Inwestycje w czystą energię (nowe źródła mocy odnawialnej, biopaliwa i energooszczędność) spadły w 2009 roku o 7%, do wartości 162 mld $. Wiele podsektorów znacznie zmniejszyło inwestycje w czystą energię, w tym w wykorzystanie energii słonecznej na skalę przemysłową oraz biopaliwa.

Jednocześnie zainwestowano znaczne sumy w energię wiatrową. Gdyby zsumować inwestycje w ogrzewanie wody energią słoneczną oraz koszty instalacji paneli słonecznych na dachach, bilans wskazywałby na wzrastający trend oszczędności energii.

Nowe inwestycje w sektory publiczny i prywatny w Chinach wzrosły w 2009 roku o 53%. Chiny wniosły do ogólnego bilansu energii około 37 GW energii odnawialnej – więcej niż jakiekolwiek inne państwo. W 2009 Chiny wyprzedziły USA w zakresie inwestycji w czystą energię. Chińskie farmy wiatrowe rozwijały się najszybciej w świecie, mimo silnej konkurencji ze strony innych państw (choćby farm z obszaru Morza Północnego).

W skali globalnej przybyło zaś prawie 80 GW energii odnawialnej, z czego 31 GW pochodziło z hydroelektrowni.

Energia wiatrowa oraz panele słoneczne osiągnęły rekordowy poziom mocy: odpowiednio 38 i 7 GW. Poziom inwestycji w panele słoneczne na skalę przemysłową spadł w porównaniu do 2008 roku ze względu na znaczny spadek kosztów wytworzenia paneli. Jednakże spadek ten został wyrównany przez rekordowe inwestycje w panele dachowe, stosowane na małą skalę.

Raport wskazuje także, że liczba krajów, które wprowadziły przepisy zachęcające do stosowania źródeł odnawialnych, zwiększyła się z 55 do ponad 100. Połowa z tych krajów to kraje rozwijające się, które odgrywają bardzo ważną rolę w szybkim rozwoju sektora.

Raport na temat światowych trendów w rozwoju inwestycji w zrównoważoną energię z roku 2010 oraz raport REN21 na temat globalnego rozwoju energii odnawialnych zostały zaprezentowane przez unijnego podsekretarza generalnego – Achima Steinera, dyrektora wykonawczego UNEP oraz przewodniczącego REN21, Mohameda El-Ashry. Raport UNEP-u został opracowany przez londyńską firmę Bloomberg New Energy Finance, a raport REN21 przez zespół autorów we współpracy z międzynarodową siecią badaczy.

Raport UNEP-u skupia się na globalnych trendach w inwestycjach w zrównoważony rozwój i obejmuje zarówno energię odnawialną, jak i energooszczędność. Raport REN21 proponuje szerokie spektrum rodzajów energii odnawialnej na całym świecie, włączając w to regenerację energii, podgrzewanie i ochładzanie oraz energie transportowe. Ponadto, stanowi przegląd światowych przepisów i celów ekologicznych, mających promować energię odnawialną.

Achim Steiner powiedział: „Rozwój inwestycji w energię odnawialną w 2009 roku był bardzo niepewny, zawodny, ale i zawzięty. Niepewność wiązała się z kryzysem finansowym, który dotknął wszystkie sektory gospodarki, a zawodność z tym, że, mimo iż konferencja klimatyczna w Kopenhadze nie skończyła się wielką porażką, to nie przyniosła takiego przełomu, jakiego się spodziewano. A jednak wielu inwestorów przemysłowych oraz wiele rządów było na tyle zdeterminowanych, żeby odwrócić niepowodzenia w możliwości ekologicznego rozwoju”.

„Pozostaje jednakże wielka rozbieżność pomiędzy ambicjami a faktami. Luka ta polega na ustaleniu celów, które trzeba osiągnąć do roku 2020, aby uniknąć groźnych zmian klimatycznych. Jednak ostatnie pięć lat studiów udowadniają, że rozbieżności te można pokonać. Istotnie, energia odnawialna nieprzerwanie od lat przeważa w trendach i może odegrać ważną rolę w realizacji gospodarki niskowęglowej, jeśli przepisy jej dotyczące będą na tyle pewne, by inwestorzy mogli się poczuć pewnie”.

Mohamed El-Ashry: „Dogodne przepisy, wprowadzone w ponad 100 krajach, odegrały istotną rolę w procesie wzmacniania globalnego rozwoju energii odnawialnej. Aby ten trend utrzymywał się w dalszym ciągu, potrzebne są dodatkowe wysiłki oraz zachęcanie do masowego wprowadzania technologii opartej na energii odnawialnej”.

Michael Liebreich, dyrektor wykonawczy Bloomberg New Energy Finance dodał: „Prężny rozwój sektora energetycznego podczas kryzysu ekonomicznego jest dowodem na to, że czysta energia nie jest mitem stworzonym przez ostatnie lata boomu kredytowego, ale inwestycją, która w następnych latach będzie odgrywała kluczową rolę w rozwoju gospodarczym”.

Dane statystyczne
W 2009 roku źródła odnawialne obejmowały:
  • 25% globalnej energii elektrycznej (1230 GW z 4800 GW energii ogólnej)
  • 18% globalnej produkcji mocy
  • 60% w Europie i ponad 50% w USA nowopowstałych źródeł energii. Na przełomie lat 2010/11 ponad 50% nowych źródeł energii będzie źródłami odnawialnymi.
źródło: United Nations Environment Programme, fot. www.sxc.hu
www.unep.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej