więcej


Energetyka

Powstała podkomisja sejmowa ds. polityki energetycznej UE (19956)

2016-12-28

Drukuj
galeria

Sejmowa komisja ds. Unii Europejskiej powołała podkomisję nadzwyczajną do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej.

W pracach podkomisji będzie uczestniczyło 13 posłów. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 11 stycznia przyszłego roku.

Jak podała posłanka Izabela Kloc (PiS), która będzie kierowała pracami podkomisji, powołanie podkomisji wiąże się z ogłoszeniem 30 listopada br. przez Komisję Europejską nowego tzw. pakietu zimowego "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Nowe rozwiązania, zdaniem Komisji, mają służyć utrzymaniu konkurencyjności UE w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia obraz globalnej energetyki.

Priorytetami pakietu dotyczącego rozwoju rynku energii w Europie są: efektywność energetyczna, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zapewnienie uczciwego traktowania konsumentów. Tak dużego pakietu legislacyjnego w zakresie energii Komisja Europejska nie opublikowała od 8 lat.

"W zaproponowanym przez KE nowym pakiecie dokumentów zaniepokojenie budzą projektowane przepisy, które w mechanizmach wsparcia w postaci rynku mocy faworyzują gaz, a eliminują technologie oparte na węglu. Zauważyć można bezpośrednią dyskryminację instalacji węglowych, która nie uwzględnia systematycznego wzrostu ich efektywności oraz możliwości zastosowania czystych technologii węglowych. Zastrzeżenia budzi również tryb wprowadzenia tego rozwiązania bez oceny jego skutków regulacji" - wskazała szefowa komisji.

Dla Polski - według posłanki Kloc - bardzo ważny jest rynek mocy, ponieważ w ten sposób Polska chce zapewnić, opierając się na własnych zasobach węglowych, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

"Rynek mocy ma wspomóc zaplanowany na najbliższe lata proces realizacji potężnych inwestycji, które mają doprowadzić do zastąpienia przestarzałych bloków węglowych. Tymczasem nowe propozycje KE praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie wsparcia dla elektrowni węglowych. Przyjęcie przez Polskę proponowanego progu zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 roku oznaczałaby możliwość utworzenia rynku mocy tylko dla elektrowni gazowych" - oceniła przewodnicząca.

Komisja ds. Unii Europejskiej, by wspierać działania rządu, planuje ścisłą współpracę międzyparlamentarną z właściwymi komisjami parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz dialog z instytucjami unijnymi w celu eliminowania zapisów zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym, uznanych za niekorzystne dla Polski.

Źródło: www.reo.pl na podstawie PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej