więcej


Energetyka

Potrzebujemy krajowego systemu gospodarowania energią (18155)

2015-01-30

Drukuj
galeria

Bożena Herbuś

Rozmawiamy z Bożeną Herbuś – liderką Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią

Jakie korzyści odnieść może gmina wstępując do koalicji na rzecz tworzenia krajowego systemu gospodarowania energią?

Bożena Herbuś: Bardzo ważne jest by samorządy miały swoje przedstawicielstwo na poziomie kraju. By samorządy mogły wymieniać się swoimi doświadczeniami, żeby mogły uzyskiwać wytyczne jak opracowywać i realizować gospodarkę niskoemisyjną. Co więcej, żeby miały możliwość czerpania wiedzy na temat kształtowania i wdrażania zrównoważonej gospodarki energetycznej.

Przystępując do koalicji tworzymy siłę. Nasze przedstawicielstwo może być i powinno być odczytywane i odbierane w sposób jednoznaczny również przez władze państwowe. Powinniśmy mieć jasny głos, powinniśmy mieć jasne przesłanki i powinniśmy jasno artykułować swoje potrzeby. Koalicja daje nam takie możliwości.

W ostatnich miesiącach obserwujemy dużą aktywność gmin w opracowywaniu planów gospodarki niskoemisyjnej. Jakie korzyści mogą odnieść gminy z takich planów?

Wiemy, że przez gminy złożonych zostało tysiąc akcesów do NFOŚi GW. Oznacza to, że już tysiąc gmin opracowuje już lub opracowało taki dokument – to jest naprawdę pospolite ruszenie. Powinniśmy być bardzo dumni, że gminy mają świadomość kształtowania gospodarki energetycznej na swoim terenie. Gospodarka ta połączona jest z ochroną atmosfery i poprawą jej jakości, z czym niezaprzeczalnie wiążą się plany gospodarki niskoemisjnej, czyli dokumenty wskazujące w perspektywie czasowej jakie inwestycje zobowiązuje się wykonać gmina, żeby poprawić jakość atmosfery na swoim terenie.

Jakie wnioski można wyciągnąć z tych działań?

Wniosek z tego jest następujący: w samorządach budzi się świadomość konieczności poprawy jakości życia na swoim terenie. Jakość życia to nie tylko bezpieczeństwo, finansowe i ekonomiczne ale także bezpieczeństwo energetyczne. To również bezpieczeństwo ekologiczne, czyli ochrona jakości atmosfery. Te plany gospodarki niskoemisyjnej, które zostaną lub są już opracowane muszą być podstawą jakości działań. Staną się one podstawą realizacji działań ograniczajcych nie tylko emisję gazów cieplarnianych, ale również ograniczą emisję pyłów do atmosfery. To jest świetny przykład działania samorządowców w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki tej trosce o zdrowie mieszkańców możliwe będzie uzyskanie funduszy na dodatkowe działania niskoemisyjne.

Czy dzięki planom gospodarki niskoemisyjnej możliwe będzie ubieganie się o dodatkowe pieniądze dla gmin?

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają stanowić podstawę również do aplikowania o środki, pozwalające na realizację zadań mających na celu poprawę efektywności wykorzystania paliw i energii. Działania termomodernizacyjne, które mogą być ujęte w takich planach, działania z zakresu zrównoważonego transportu, wymiana indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne i wiele innych inicjatyw pozwalają na ograniczenie zużycia energii i zmiejszenie emisji.

Warto wspomnieć również, że działania podejmowane przez podstawowe jednostki samorzadu terytorialnego w tym obszarze stanowią realizację zobowiązań kraju w zakresie założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej