więcej


Energetyka

Poszukiwania i przyszła eksploatacja niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce - konsultacje w MG (9342)

2010-07-26

Drukuj
Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki 21 lipca 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie nt. poszukiwania, rozpoznawania i przyszłej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji rządowej oraz zainteresowanych firm.
Uczestnicy spotkania omówili dotychczasowe prace poszukiwawcze i rozpoznawcze niekonwencjonalnych złóż gazu oraz ich oddziaływanie na środowisko. Ponadto zwrócili uwagę na potrzebę specjalistycznego kształcenia i szkoleń kadry technicznej oraz administracji, jak również na uwarunkowania dostaw nowych źródeł gazu systemem przesyłowym.

Spotkanie w MG było kolejnym etapem uszczegółowienia i próby wyjaśnienia problemów przedstawionych przez zainteresowane firmy. W maju 2010 r., podczas spotkania Polskiej Sekcji Society of Petroleum Engineers, Ministerstwo Gospodarki wyszło z inicjatywą utworzenia platformywspółpracy pomiędzy administracją państwową i firmami zaangażowanymi w realizację projektu poszukiwania oraz przyszłej eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce.

Departament Ropy i Gazu MG przesłał także zapytania do firm sektora o trudności i przeszkody związane z realizacją tego projektu. Odpowiedzi udzieliło 19 przedsiębiorstw, przekazując łącznie 65 opinii. Dotyczyły one m.in. procesu koncesyjnego, zagadnień środowiskowych, dostępności wyspecjalizowanej kadry technicznej i urządzeń wiertniczych oraz relacji z władzami lokalnymi i rządowymi.
 
***

W spotkaniu 21 lipca 2010 r. w MG udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Państwowego Instytutu Geologicznego. Przemysł był reprezentowany przez ponad 28 firm polskich i zagranicznych.

Kolejne spotkanie zaplanowano jesienią 2010 roku.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej