więcej


Energetyka

Postępy Europy w efektywności energetycznej (21396)

CAN-Europe
2020-07-06

Drukuj
galeria

Koalicja na rzecz oszczędności energii, działająca przy CAN-Europe, przyjrzała się rocznym sprawozdaniom z postępów państw członkowskich w zakresie efektywności energetycznej i krajowym planom oszczędnościowym, aby przygotować ocenę krajowych postępów osiągniętych w okresie do 2020 r. oraz perspektyw na lata 2021–2030 w zakresie oszczędności energii. Oszczędzanie energii przez kraje członkowskie to obowiązek na podstawie art. 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Publikacja zawiera podsumowanie postępów i przyszłych planów państw członkowskich dotyczących obowiązku oszczędzania energii, w tym:
• ocenę postępów krajowych do 2018 r. zgłoszonych za bieżący okres 2014–2020 (na podstawie dostępnego rocznego sprawozdania z postępów państw członkowskich przedłożonego w 2020 r.);
• pierwszą analizę wymagań w zakresie oszczędności energii na następny okres 2021–2030 (zgodnie z krajowymi planami energetycznymi i klimatycznymi (KPEiK); i
• przegląd najważniejszych środków zaproponowanych w ramach obowiązku oszczędności energii w krajowych planach energetycznych i klimatycznych (KPEiK) na następny okres.
Nie wszystkie państwa członkowskie zostały ocenione, ponieważ krajowe sprawozdania z postępów nie zawsze były dostępne lub informacje podane w krajowych planach na rzecz ochrony środowiska były niepełne.

Aż 6 państw członkowskich (Bułgaria, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg) najprawdopodobniej nie będzie w stanie wypełnić obowiązku na 2020 r. Hiszpania jest kolejnym niepewnym takim krajem, ale oceniono, że wciąż może wypełnić ten obowiązek.W odniesieniu do okresu 2021–2030 większość państw członkowskich poprawnie obliczyła całkowitą wymaganą oszczędność energii, ale informacja o tym, czy podjęte działania będą wystarczające do jej osiągnięcia, w wielu przypadkach jest niekompletna. W raporcie oceniono tylko kilka krajów, w tym Bułgarię, Czechy, Chorwację, Danię, Francję, Niemcy, Finlandię, Grecję, Włochy, Polskę, Szwecję.

Na podstawie informacji dostarczonych na temat polityki efektywności energetycznej na lata 2021–2030 można zidentyfikować następujące trendy:
• zaplanowane działania nie zawsze składają się na realizację obowiązku oszczędności energii, jak w przypadku Czech, Danii, Niemiec i Polski;
• oczekuje się, że systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej przyniosą mniejszy efekt, ale nadal pozostaną kluczowym działaniem;
• niektóre państwa członkowskie kładą większy nacisk na oszczędności w zakresie transportu niż wcześniej, podczas gdy działania w sektorze budynków wciąż przynoszą znaczne oszczędności; i
• działania w systemie podatkowym na rzecz oszczędności są nadal stosowane, a niektóre państwa członkowskie wprowadziły nowe środki podatkowe.

Cały raport możesz przeczytać w języku angielskim.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej