więcej


Energetyka

Posłowie pozbawią obywateli energii? - dziś głosowanie ustawy o OZE (18243)

2015-02-20

Drukuj
galeria

Czy posłowie staną po stronie obywateli czy w interesie koncernów energetycznych?

Informacja prasowa WWF

Jeśli sejm nie zagłosuje dzisiaj za utrzymaniem poprawki prosumenckej do ustawy o odnawialnych źródłach energii, przegłosowanej już raz w sejmie, pomimo sprzeciwu Platformy Obywatelskiej, polski parlament wystawi sobie świadectwo działania na szkodę obywateli, działając w interesie obrony dużych koncernów – alarmuje organizacja ekologiczna WWF Polska. W ten sposób polskie społeczeństwo na wiele lat straci szansę na współtworzenie niezależności energetycznej i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego w swoim kraju.

Los tej poprawki dowodzi złej woli rządzących, działających de facto na szkodę obywateli – tłumaczy Tobiasz Adamczewski z WWF Polska. – Kolejne odsłony walki o zmianę ułatwiającą życie wszystkim, którzy chcieliby korzystać z własnych mikroinstalacji i produkować własną energię w opłacalny sposób, uruchomiły potężną kampanię skierowaną w społeczeństwo obywatelskie. Pierwsze skrzypce odegrały duże koncerny, w tym przede wszystkim spółki skarbu państwa, angażując w akcję profesjonalne agencje piarowe.

Argumentacja PGE i jej prezesa, dowiodła jednocześnie celowego dezinformowania opinii publicznej. Teza o tym, że zaledwie 0,8% energii, produkowanej przez prosumentów, doprowadziłoby do kryzysu w polskim górnictwie, przy jednoczesnym zaangażowaniu PGE w projekt budowy elektrowni atomowej, która oznacza nieporównywalnie większe straty dla wspomnianego sektora wydobywczego, jest tylko jednym z przykładów. Wprowadzaniem w błąd jest też twierdzenie o drastycznej podwyżce cen energii. W tym przypadku znów próbuje oszukać się społeczeństwo, ukrywając własne nieuzasadnione zyski ze współspalania biomasy z węglem, pomijając minimalny wpływ rozwoju energetyki obywatelskiej na rachunki dla odbiorców końcowych.

Spółki energetyczne i niektórzy politycy, krytykujący poprawkę prosumencka, wygłaszają bardzo odważne tezy dotyczące cen energii, szkód w górnictwie i sektorze energetycznym, jakie spowoduje rozwój energetyki obywatelskiej – kontynnuje Adamczewski. - Jednak przy każdej z tych tez brakuje konkretnych liczb, konkretnych analiz czy odwołania się do danych źródłowych. Na takiej podstawie też zostały wprowadzone zmiany w ustawie przez Senat.

Trudno nie odnieść wrażenia, że koncerny boją się energetyki obywatelskiej, a poprawka, która tak naprawdę jest tylko niewielkim ukłonem w stronę prosumentów, zdaniem takich podmiotów jak PGE, stanowiłaby precedens w dalszym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, opartej o obywateli a nie o duże firmy. Okazuje się, że lobbing koncernów energetycznych jest skuteczny, bo Senat i Ministerstwo Gospodarki, też postanowiły zepsuć poprawkę, i w rezultacie też nie mówią prawdy, sugerując, że wypracowały kompromis. W tym samym czasie pojawiają się informacje, że wśród samych polityków, przeciwnych poprawce, znajdują się osoby związane bezpośrednio z lobbującymi przeciwko obywatelom firmami.

Teraz los poprawki sejmowej, będzie zależał znów od posłów. To oni, oddając swój głos za lub przeciw wystawią sobie świadectwo troski o obywateli i to w roku, kiedy przed nimi pojawia się perspektywa jesiennych wyborów.

W przeddzień głosowania do poselskich skrzynek trafiły instrukcje, które mają uzasadniać potrzebę głosowania przeciwko obywatelom – zauważa Adamczewski. – Zdajemy sobie sprawę, że koncerny energetyczne dysponują ogromnymi funduszami, które pozwalają im wykupić czas w mediach i działać na rzecz kreowania ich wizerunku i interesów. Obywatele mogą liczyć teraz wyłącznie na swoich reprezentantów w parlamencie. Dlatego WWF Polska, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi i prosumentami, apeluje do posłów, o to, aby nie ulegali nieprawdziwym komunikatom koncernów energetycznych. Bez poprawki prosumenckiej ustawa o OZE zmusi 17 milionów odbiorców końcowych do dotowania kilku wielkich koncernów energetycznych. Natomiast z poprawką prosumencką z nowego prawa skorzystają setki tysięcy polskich rodzin.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej