więcej


Energetyka

Polska pozostaje importerem netto węgla (18392)

2015-03-31

Drukuj
galeria

Polska pozostaje importerem netto węgla, fot. Krzysztof Kwaśny, CC BY-SA 3.0

Rok 2014 był kryzysowy dla polskiego górnictwa węgla kamiennego. Widać to we wszystkich wskaźnikach, począwszy od wyników finansowych po zatrudnienie.

Sektor górnictwa zanotował w ubiegłym roku 1,3 mld zł straty (dane przed badaniem sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów). Przypomnijmy, że jeszcze w 2013 roku polskie górnictwo było na 430-milionowym plusie, a rok 2012 zamknęło z zyskiem w wysokości aż 1,6 mld zł. Tak dramatyczne pogorszenie koniunktury wynika m.in. ze spadku cen surowca (z 292,78 zł/t do 278,74 zł/t w ub. roku) oraz spadku ilości sprzedaży (o 9,3% – z 77,5 mln t do 70,3 mln t). Niższe niż rok wcześniej było też wydobycie (72,5 mln t wobec 76,5 mln w 2013 r.).

Obniżka cen i poziomu wydobycia dotyczyła zarówno węgla energetycznego, jak i węgla koksowego. Nadpodaż węgla koksowego spowodowana jest wolniejszym rozwojem gospodarczym Chin i niezmniejszającym się wydobyciem największego producenta tego surowca – Australii.

Po raz kolejny import węgla do Polski był większy niż eksport. Za granicę sprzedano 8,3 mln t, przy czym największymi odbiorcami surowca były Czechy (2,4 mln t) i Niemcy (2,2 mln t). Z kolei import wyniósł 10,3 mln t i pochodził głównie z Rosji (6,5 mln t) i Czech (1,4 mln t).

Ubiegły rok był też kolejnym, w którym spadło zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Jeszcze dwa lata temu pracowało w nim ponad 113 tysięcy ludzi, rok później 106 tysięcy, a na koniec 2014 r. – 102,9 tysięcy osób. Oznacza to 5,5-procentowy spadek zatrudnienia w ub. roku. Pod ziemią pracowało 76% zatrudnionych, a pozostałe 24% stanowili pracownicy zatrudnieni na powierzchni. Nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie 3 mld zł i były niższe o 400 mln zł niż w roku 2013.

Z kolei zapasy węgla składowanego na hałdach znacząco wzrosły – o blisko 20%, osiągając na koniec roku 8,2 mln t. Od tamtego czasu intensywnie i po niskich cenach swoje hałdy opróżnia Kompania Węglowa – zdobywając do połowy marca zamówienia na 2 mln t surowca.

Mimo złych wyników sektora położona na Lubelszczyźnie kopalnia Bogdanka uzyskała w ub. roku 272 mln zł zysku. Wzrost cen na rynku węgla kamiennego i idąca za tym poprawa wyników górnictwa spodziewana jest w drugiej połowie roku.

Marek Józefiak, Chrońmy Klimat

Źródła: ARP, nettg.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej