więcej


Energetyka

Polska może mieć 38-proc. udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej (19085)

Ewa Szekalska, teraz-srodowisko.pl
2015-11-04

Drukuj
galeria

Udział energii ze źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej sięgnie w 2030 roku blisko 38 proc. - zapowiada w swoim najnowszym raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA). W 2010 roku wynosił on 7 proc.

Moc elektrowni wiatrowych zainstalowanych na lądzie i morzu osiągnie 16,4 GW, moc elektrowni słonecznych wyniesie 5 GW, a wykorzystujących bioenergię - 5,2 GW. Łącznie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrośnie niemal ośmiokrotnie w latach 2010-2030 z 11 terawatogodzin (TWh) do 81,5 TWh rocznie w 2030 r. – czytamy w raporcie.

25 proc. OZE w całkowitej konsumpcji

Raport Remap 2030 Perspektywy rozwoju Energii odnawialnej w Polsce przygotowany przez IRENA wspólnie z Ministerstwem Gospodarki wskazuje także, że udział odnawialnych źródeł w całkowitej konsumpcji energii ma szansę w 2030 r. wynieść nawet 25 proc. Jeśli tak się stanie, to nie tylko istotnie zmniejszą się emisje CO2, ale również uda nam się ograniczyć nawet o 2 mld dolarów rocznie związane z tym zanieczyszczeniem koszty zdrowotne i środowiskowe.
Szacuje się, że udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu będzie najwyższy w sektorze budowlanym (zarówno budynki mieszkalne, jak i użytkowe). W 2030 roku jego poziom będzie tu trzy razy wyższy niż w 2010 roku i sięgnie prawie 35 proc.

OZE może być konkurencyjne kosztowo także w Polsce

- Jako jeden z krajów o największym w Unii Europejskiej zużyciu energii Polska odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu klimatycznych i energetycznych celów regionu - powiedział Adnan Z. Amin, dyrektor generalny Agencji. Jak stwierdził, nawet w takim kraju jak Polska, gdzie energię wytwarza się główne w oparciu o paliwa kopalne, OZE mają szansę stać się konkurencyjne kosztowo.

W 2010 roku w strukturze wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce dominowała biomasa - zarówno w sektorze elektroenergetycznym, jak i ciepłownictwa komunalnego. W raporcie stwierdzono, że jeżeli Polska chce rozwijać się dalej w sektorze OZE, musi postawić w większym stopniu na energetykę wiatrową (w Polsce panują sprzyjające dla jej rozwoju warunki), rozwijać sieci przesyłowe oraz rozbudować sieci elektroenergetyczne. Połączenia z krajami sąsiednimi są dziś wystarczające, ale wykorzystywane poniżej ich zdolności przesyłowych. Ich efektywne wykorzystanie, np. Pierścień Bałtycki łączący systemy dziewięciu krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz inne podobne inicjatywy pomogłyby zarządzać zwiększoną zdolnością przesyłową związaną z OZE o zmiennej wydajności.

Ewa Szekalska, teraz-srodowisko.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej