więcej


Energetyka

Polska i państwa bałtyckie bliżej (17262)

2014-05-16

Drukuj
galeria

Komisja Europejska 13 maja zatwierdziła przekazanie 60 mln euro na budowę połączeń energetycznych między Polską a Litwą. Dzięki temu polski rynek energetyczny połączy się z rynkami Litwy, Łotwy i Estonii. Ma to zmniejszyć zależność od zewnętrznych dostawców energii.

Zatwierdzone środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Połączenie zostanie zbudowane od Ełku do granicy litewskiej poprzez województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, a dalej do Alytus (pol. Olita). Będzie miało ok. 160 km długości.

Dofinansowanie unijne pokryje koszty łącza Ełk-Alytus w połowie. Całość kosztów tego projektu, dzielona pomiędzy Polskę i Litwę szacowana jest na 193,7 mln euro.

Most energetyczny

Łącze ełckie jest częścią szerszego projektu połączenia energetycznego, tzw. „mostu energetycznego” pomiędzy Polską i Litwą (nazywanego przez stronę litewską LitPol Link). Dzięki niemu wymiana energii między Polską a państwami bałtyckimi ma być dużo prostsza, co powinno znacznie ułatwić rozwiązywanie potencjalnych problemów zarówno po stronie popytu, jak i podaży po obu stronach granicy. Wicepremier Janusz Piechociński stwierdził, że most energetyczny „umożliwi transgraniczną wymianę energii, a tym samym pozwoli Polsce spełnić wymogi dyrektyw UE” dotyczących funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Cały most energetyczny to element strategii budowy wspólnej sieci energetycznej państw regionu Morza Bałtyckiego (BEMIP, Baltic Energy Market Interconnection Plan), tzw. „pierścienia bałtyckiego”. BEMIP ma doprowadzić do pełnej integracji rynków energetycznych państw bałtyckich z rynkiem europejskim.

Dotychczasowe projekty

Do tej pory, by stworzyć połączenie energetyczne między Polską (i pośrednio, resztą Europy) a Litwą, Łotwą i Estonią, Komisja Europejska przygotowała już cztery inne projekty. W sumie dzięki nim spłynęło już do Polski 176,5 mln euro, a z zatwierdzonymi wczoraj 60 mln – 236,5 mln. Całość mostu będzie stworzona na bazie 11 projektów: 4 linii przesyłowych oraz 7 stacji elektroenergetycznych.

Wszystkie mają zostać zakończone najpóźniej w przyszłym roku, kilka jest już jednak gotowych. W zeszłym miesiącu, 24 kwietnia, oddano do użytku jedną ze stacji – w Ołtarzewie.

Łącze Ełk-Alytus

Projekt jest przygotowywany już od 2008 r. 30 września 2008 r. podpisano pierwszą umowę, której rezultatem jest m.in. właśnie budowa mostu energetycznego. Sama budowa rozpoczęła się po stronie litewskiej 5 maja w Alytus. Jak podkreślił obecny tam minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz (lit. Jaroslav Neverovič, członek mniejszości polskiej na Litwie) była „to bardzo symboliczna data – dziś mija 10 lat członkostwa Litwy w UE”.

Wedle słów Niewierowicza te pięć lat od rozpoczęcia projektu było niezbędne, by przeprowadzić wszystkie prace przygotowawcze. Składały się na nie „różne poważne wyzywania” – od studiów eksperckich poprzez zdobycie pozwoleń na budowę aż po wypłacenie rekompensat właścicielom gruntów, przez które ma przebiegać most.

Teraz jednak prace mają przebiegać już szybko. Budowa ma się zakończyć w październiku przyszłego roku, a Ministerstwo Energii Litwy przewiduje, że prąd nowym mostem popłynie w grudniu 2015 r.

 

źródło: Euractiv.pl
www.euractiv.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej