więcej


Energetyka

Polacy popierają OZE i efektywność energetyczną (17404)

2014-07-01

Drukuj
galeria

Fot. hen cadori, CC BY 2.5

Wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł doprowadzi do zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych spoza Unii Europejskiej – tak uważa większość badanych (w tym aż 90% Polaków) przez Ipsos na zlecenie Greenpeace w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Odcięcie dostaw gazu przez Gazprom na teren Ukrainy stało się faktem i spowodowało, że na nowo rozgorzała debata dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz Unii Europejskiej. W tym kontekście wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Greenpeace, dotyczących poparcia dla OZE i zwiększenia efektywności energetycznej, wyraźnie wskazują kierunek, w którym powinna rozwijać się polityka energetyczna Polski.
W drodze do niezależności energetycznej Polacy popierają nie tylko OZE, ale również chcą zwiększenia efektywności. Zmniejszenie strat energii zostało wskazane aż przez 88% respondentów jako sposób na zwiększenie niezależności energetycznej. Co ciekawe, dokładnie taki sam odsetek Polaków – 88% – uważa import surowców energetycznych z Rosji za problem.

– Opinia publiczna jasno i wyraźnie opowiedziała się za OZE i zwiększeniem efektywności energetycznej, co nie powinno być zaskoczeniem w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dziwi jednak niemal kompletny brak przełożenia wyników badań na działania rządu, który nie wspiera zmian na rzecz OZE i efektywności w polityce energetycznej. Widać to na przykładzie ustawy o OZE, której kolejne projekty coraz bardziej dyskryminują obywateli, a zwiększają wsparcie dla koncernów współspalających węgiel z biomasą. Premier Tusk powinien wreszcie wsłuchać się w głos całego społeczeństwa i zadbać o bezpieczeństwo gospodarki. W energetyce oznaczałoby to podjęcie działań na rzecz restrukturyzacji sektora węglowego, uwzględniających rzeczywiste koszty jego funkcjonowania, oraz położenie nacisku na rozwój energetyki odnawialnej i zmniejszanie zużycia energii – powiedziała Anna Ogniewska, koordynatorka kampanii „Klimat i Energia” w Greenpeace Polska.

Badani jednoznacznie opowiedzieli się za zmianą strategii energetycznej Polski. Okazuje się, że 70% Polaków uważa, że polityka energetyczna państwa powinna opierać się na OZE. W drugiej kolejności wymieniona została poprawa efektywności energetycznej (38%), natomiast wspierany przez rząd węgiel, wskazało jedynie 24% respondentów (ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź).

Co więcej, społeczeństwo w zdecydowanej większości popiera także konkretne rozwiązania, które mają na celu zwiększenie znaczenia OZE i wdrożenie efektywności energetycznej na szczeblu unijnym. Aż 90% Polaków uważa, że państwa członkowskie powinny wspólnie przyjąć wiążący cel zwiększenia udziału OZE w produkcji energii. Podobnego zdania w kwestii wspólnego celu zwiększenia efektywności energetycznej przez kraje UE jest aż 89% Polaków.

Poparcie dla zielonej energetyki jest w Polsce większe niż wynosi średnia biorących udział w badaniu wszystkich krajów tzw. Grupy Wyszehradzkiej – oprócz Polski, IPSOS przeprowadził badania wśród obywateli Czech, Słowacji i Węgier. Średnie poparcie dla wspólnych celów w państwach V4 wynosi odpowiednio 86% dla OZE i 85% dla poprawy efektywności energetycznej. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej na przełomie maja i czerwca br. na reprezentatywnej grupie 2500 osób.

Zdecydowana większość obywateli krajów V4 opowiada się za zwiększeniem udziału OZE w produkcji energii oraz za poprawą efektywności energetycznej. – Wyniki badań to jasny sygnał dla polityków, aby nie blokować rozwoju OZE. Potrzebujemy liderów, którzy słuchają obywateli. Potrzebujemy polityków, którzy postrzegają niezależność energetyczną jako ograniczenie zużycia energii, zwiększenie udziału OZE w produkcji oraz wykorzystanie krajowych zasobów odnawialnej energii – powiedział Jiri Jerabek, koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Greenpeace apeluje do rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji, aby wprowadziły ambitne cele dotyczące udziału OZE i efektywności energetycznej w polityce Unii Europejskiej. Rządy muszą posłuchać społeczeństwa i bronić bezpieczeństwa energetycznego opartego na OZE oraz efektywności – najbliższą okazją będzie spotkanie Rady Europejskiej 26 i 27 czerwca, podczas którego ma zostać przedstawiona strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii.

 

źródło: redakcja reo.pl
www.reo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej