więcej


Energetyka

Polacy chcą być prosumentami (19579)

2016-01-28

Drukuj
galeria

35% obywateli chce zainwestować i zainstalować w swoich domach mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii – wynika z najnowszego badania IEO.

Pod koniec 2015 r. firma TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) przeprowadziła badanie opinii publicznej na temat odnawialnych źródeł energii. Wynika z niego, że znaczna część polskiego społeczeństwa już nie tylko deklaruje poparcie dla rozwoju OZE w Polsce, ale sama chce zainwestować w tego typu technologie. Zainteresowanie zainwestowaniem w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii wyraziła ponad jedna trzecia ankietowanych (35%), spośród czego 13% badanych chciałoby zacząć z nich korzystać w ciągu najbliższych 2 lat.

Jak zauważają autorzy badania, odsetek zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii jest istotnie wyższy wśród osób znających ustawę o OZE (52%) oraz wśród osób, które czują się poinformowane o możliwościach dofinansowania OZE (58%). Większe zainteresowanie inwestowaniem w OZE powiązane jest również z wyższymi dochodami gospodarstwa domowego, posiadaniem dzieci, mieszkaniem w domu jednorodzinnym czy mieszkaniem na wsi.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że główną motywacją do inwestowania w instalacje OZE jest chęć obniżenia rachunków za energię. Na taki powód wskazała ponad połowa ankietowanych. Dla potencjalnych prosumentów istotna okazała się także możliwość korzystania z czystszego powietrza oraz wygoda z użytkowania instalacji OZE. Wśród innych powodów wymieniano aktualną możliwość skorzystania z dotacji, promocję innowacji czy też prestiż i poprawę wizerunku dzięki zbudowaniu takiej instalacji.

Dlaczego chcesz zainwestować w urządzenie OZE?

Wśród przydomowych instalacji OZE najpopularniejsze pozostają kolektory słoneczne - najchętniej zainwestowałoby w nie ponad dwie piąte badanych. Przyrównując otrzymane wyniki do analogicznego badania przeprowadzonego w marcu 2015 r., Instytut Energetyki Odnawialnej stwierdził, że Polacy nadal są zainteresowani przede wszystkim inwestowaniem w urządzenia do produkcji ciepła. Na tego typu instalacje wskazało 64% badanych, zaś 41% preferuje urządzenia wytwarzające z odnawialnych źródeł energię elektryczną.

W jakie źródło OZE najchętniej zainwestowałbyś?

Przeprowadzone przez TNS Polska badanie pokazało także, że Polacy oczekują zwiększenia wsparcia udzielanego przydomowym instalacjom odnawialnych źródeł energii. Poparcie wyraziło ponad 60% ankietowanych, przeciwnych było 20% respondentów, a 15% nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.
- Odsetek osób zainteresowanych zwiększeniem wsparcia zdecydowanie rośnie wśród osób które deklarują, że znają ustawę o OZE oraz poinformowanych o dotychczasowych możliwościach dofinansowania OZE, co potwierdza, że aktualny system wsparcia jest niewystarczający. – wyjaśnia IEO.

Czy należy zwiększyć wsparcie na rozwój małych, domowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Badanie pokazało także, że wiedza na temat odnawialnych źródeł energii wciąż nie jest wystarczająca. Chociaż w porównaniu z poprzednim badaniem, znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii wzrosła - już prawie co trzeci obywatel słyszał o ustawie, a w marcu był to co czwarty – to nadal zaledwie 7% jest świadomych czego ona dotyczy. Znajomość terminu „prosument” potwierdziło 11% respondentów (w badaniu z marca było to zaledwie 6%), jednak jedynie 3% zadeklarowało, że wie, co dokładnie ten termin oznacza.

 

ChronmyKlimat.pl
Na podstawie: Instytut Energetyki Odnawialnej, www.ieo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej