więcej


Energetyka

Podwojenie ilości energii ze źródeł odnawialnych w UE do 2030r. Pozytywna strategia dla gospodarki i klucz do obniżenia emisji (20406)

2018-02-22

Drukuj
galeria

W nowym raporcie IRENA zarysowano, w jaki sposób zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 34% może pobudzić gospodarkę i pomóc w osiągnięciu celów redukcji emisji.

Unia Europejska (UE) może zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w swoim koszyku energetycznym do 34 procent do 2030r. – to wskaźnik dwukrotnie większy niż w 2016 r. - przy pozytywnym wpływie ekonomicznym netto, stwierdza raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

Przedstawiając wyniki podczas inauguracji, "Perspektywy Energii Odnawialnej dla Unii Europejskiej" - opracowane na wniosek Komisji Europejskiej - Dyrektor Generalny IRENA, Adnan Z. Amin podkreślił, że dzięki wykorzystaniu dzisiejszej technologii możliwe jest osiągnięcie wyższego udziału energii odnawialnej. Spowoduje to dodatkowe inwestycje w wysokości ok. 368 mld EUR do 2030r. - w wysokości średniego rocznego wkładu w wysokości 0,3% PKB UE. Liczba osób zatrudnionych w sektorze w całej UE - obecnie 1,2 miliona - znacznie wzrośnie w ramach zmienionej strategii.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych pomogłoby obniżyć emisje o kolejne 15% do 2030r., co stanowi równowartość całkowitych emisji Włoch. Obniżki te zbliżyłyby UE do celu, jakim jest zmniejszenie emisji o 40 procent w porównaniu z poziomem z 1990r., i wyznaczyły pozytywną ścieżkę do długoterminowej dekarbonizacji. Wzrost ten doprowadziłby do oszczędności w wysokości od 44 do 113 miliardów euro rocznie do 203 r., przy rozliczaniu oszczędności związanych z kosztami energii oraz uniknięciu kosztów środowiskowych i zdrowotnych.

"Od dziesięcioleci, dzięki ambitnym długoterminowym celom i silnym środkom polityki, Europa znajduje się na czele globalnej energetyki odnawialnej" - powiedział Adnan Z. Amin, dyrektor generalny IRENA. "Dzięki ambitnej i możliwej do osiągnięcia nowej strategii w zakresie energii odnawialnej, UE może zapewnić bezpieczeństwo rynku inwestorom i deweloperom, wzmocnić działalność gospodarczą, zwiększyć miejsca pracy, poprawić stan zdrowia i zapewnić UE silniejszą ścieżkę dekarbonizacji, zgodnie z celami klimatycznymi."

Przyjmując terminowość sprawozdania, Miguel Arias Cañete, europejski komisarz ds. Energii i działań w dziedzinie klimatu, powiedział: "Sprawozdanie potwierdza nasze własne oceny, że koszty energii odnawialnych znacznie spadły w ciągu ostatnich kilku lat, i że musimy rozważyć te nowe realia w naszych ambicjach na nadchodzące negocjacje, aby sfinalizować europejskie strategie w zakresie energii odnawialnej."

W sprawozdaniu podkreślono, że wszystkie państwa członkowskie UE dysponują dodatkowym opłacalnym potencjałem energii odnawialnej, zauważając, że odnawialne opcje ogrzewania i chłodzenia stanowią ponad jedną trzecią dodatkowego potencjału UE w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponadto wszystkie odnawialne opcje transportu będą potrzebne do realizacji długoterminowych celów UE w zakresie dekarbonizacji.

Dodatkowe kluczowe ustalenia raportu obejmują:

• Osiągnięcie 34% udziału energii odnawialnej do 2030r. wymagałoby szacunkowych średnich inwestycji w energię odnawialną w wysokości około 62 mld EUR rocznie.

• Zidentyfikowany potencjał energii odnawialnej spowodowałby 327GW zainstalowanej mocy wiatrowej o dodatkowe 97GW w porównaniu do dotychczasowej działalności, a 270GW energii słonecznej, wzrost o 86GW w zwykłej działalności.

• Przyspieszone wprowadzanie pomp ciepła i pojazdów elektrycznych zwiększyłoby zużycie energii elektrycznej do 27% całkowitego końcowego zużycia energii, z 24% w zwykłym scenariuszu.

• Udział energii odnawialnej w sektorze energetycznym wzrośnie do 50% do 2030r., w porównaniu do 29% w 2015r.

• W sektorach końcowych zużycie energii odnawialnej stanowiłoby 42% energii w budynkach, 36% w przemyśle i 17% w transporcie.

• Potrzebne są wszystkie opcje transportu odnawialnego, w tym pojazdy elektryczne i - zarówno zaawansowane, jak i konwencjonalne - biopaliwa w celu realizacji długoterminowych celów UE w zakresie dekarbonizacji.

Sprawozdanie stanowi wkład w trwające dyskusje nad pakietem Komisji Europejskiej "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", przedłożonym w listopadzie 2016r., w którym zaproponowano ramy wspierające wdrażanie energii ze źródeł odnawialnych.

Perspektywy Energii Odnawialnej dla Unii Europejskiej są częścią planu odnawialnych źródeł energii IRENA, REmap, który określa potencjał krajów, regionów i świata w zakresie zwiększania skali odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia przystępnej cenowo i zrównoważonej przyszłości energetycznej. Mapa drogowa koncentruje się na odnawialnych technologiach energetycznych, a także ogrzewaniu, chłodzeniu i transporcie. Badanie REmap dla UE opiera się na dogłębnej analizie istniejących badań REmap dla 10 państw członkowskich UE (odpowiadających 73% zużycia energii w UE), uzupełnionych i połączonych z analizami wysokiego poziomu dla pozostałych 18 państw członkowskich UE.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA)


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej