więcej


Energetyka

Odnawialne źródła zapewniają UE więcej energii (9678)

2010-07-30

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Odnawialne źródła energii wyraźnie znajdują niszę na unijnym rynku energetycznym. Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej ujawnia w swoim nowym raporcie, że odnawialne źródła energii stanowiły 62% nowej mocy produkcyjnej w UE-27 w 2009 r., zwiększając swój udział o 5% z roku na rok.
Dzięki wydajności rzędu 10,2 gigawatów (GW) źródła bazujące na energii wiatrowej stanowią największą część nowej mocy produkcyjnej w branży energetycznej, a za nimi uplasowały się technika fotowoltaiczna (21%), biomasa (2,1%), energia wodna (1,4%) i skoncentrowana energia słoneczna (0,4%). Elektrownie gazowe (24%), elektrownie węglowe (8,7%), ropa naftowa (2,1%), spalanie odpadów (1,6%) i rozszczepienie jądrowe (1,6%) uzupełniły pozostałą część nowej mocy produkcyjnej.

W raporcie pt. "Renewable Energy Snapshots" czytamy, że w 2009 r. odnawialne źródła energii dały również, w liczbach bezwzględnych, niemal 20% (608 terawatogodzin, TWh) energii elektrycznej zużytej przez Europejczyków. Energia hydroelektryczna znajduje się na szczycie listy z całkowitym udziałem wynoszącym 11,6%, a kolejne lokaty zajmują energia wiatrowa (4,2%) i biomasa (3,5%). Najmniejszy wkład z tych czterech, zaledwie 0,4%, miała energia słoneczna.

WCB zauważa w swoim raporcie, że źródła, które zgodnie z oczekiwaniami miały wygenerować największe ilości energii to elektrownie gazowe (28 TWh/rok), wiatraki (20 TWh) oraz systemy fotowoltaiczne (5,6 TWh).

Powołując się na dane państw członkowskich UE, Eurostatu, stowarzyszeń branżowych i przedsiębiorstw badawczych, WCB twierdzi, że w przypadku utrzymania aktualnego tempa rozwoju odnawialne źródła energii będą mogły w 2020 r. zapewnić 1.400 TWh energii. To około 37,5% całkowitej ilości energii elektrycznej zużywanej w UE. WCB wskazuje, że zależy to od tego, na ile skuteczna okaże się polityka na rzecz wydajności elektrycznej. Stymulując rozwój odnawialnych źródeł Europa jest o jeden, ogromny krok bliżej realizacji swojego celu, polegającego na pozyskiwaniu 20% energii ze źródeł odnawialnych.

Niemniej raport wskazuje również, że UE musi zająć się wieloma problemami i rozwiązać je, jeżeli cele mają zostać osiągnięte; np. zapewnić szerokie wsparcie prac badawczo-rozwojowych (B+R), jak również dostosować istniejące systemy energetyczne, aby zrobić miejsce dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. "Obniżenie kosztów i przyspieszenie wdrażania zależeć będą od wydajności produkcji, a nie od czasu" - podkreślono w raporcie.

Analiza danych statystycznych wskazuje, że energia wiatrowa odpowiadała w 2009 r. ponad 74 GW całkowitej, zainstalowanej mocy. Energia wiatrowa już przekroczyła cel 40 GW założony w Białej Księdze 2010. Tymczasem Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wyraża nadzieję, że UE może osiągnąć 230 GW zainstalowanej mocy do roku 2020. Taka moc mogłaby pokryć około 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie.

WCB wskazuje również, że osiągnięty zostanie podwójny wzrost udziału biomasy, jeżeli kontynuowany będzie aktualny trend. Unia Europejska osiągnęła w 2010 r. poziom 200 TWh pozyskiwanych z biomasy, co stanowi wzrost o 92 TWh od roku 2008. "Inne zastosowania energii, takie jak produkcja ciepła i paliw silnikowych, rywalizują o to właśnie źródło - zdaniem WCB - co może potencjalnie utrudnić rozwój bioelektryczności." Biomasa mogłaby zdobyć silniejszą pozycję jako źródło energii, jeżeli będzie można magazynować ją do wykorzystania na żądanie.

Zainstalowana moc skoncentrowanej energii słonecznej jest niewielka, ale stale rośnie. Raport pokazuje, że liczba ta może wzrosnąć o niemal 30 GW do roku 2020, jeżeli urzeczywistni się Europejska Inicjatywa Przemysłowa na rzecz Energii Słonecznej (ESII). Większość projektów w obszarze skoncentrowanej energii słonecznej, jakie są wdrażane w Europie realizowana jest w Hiszpanii.

Więcej informacji:
Wspólne Centrum Badawcze (WCB):
ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
Europa nt. energetyki:
ec.europa.eu/energy/index_en.htm

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS, fot. www.sxc.hu
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej