więcej


Energetyka

Odnawialne źródła energii zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski (16976)

2014-03-25

Drukuj
galeria

Koalicja Klimatyczna i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wraz z 25 innymi organizacjami wystosowali list otwarty do premiera Donalda Tuska. Apelują w nim o uwzględnienie roli odnawialnych źródeł energii w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W roku 2012 z importu pochodziło 13% węgla kamiennego, 70% gazu ziemnego, 96% ropy naftowej i niemal 2,5% energii elektrycznej. Z uwagi na zwiększające się koszty wydobycia krajowych surowców kopalnych tendencja ta będzie się utrzymywała prowadząc do stopniowego, ale konsekwentnego zwiększania stopnia uzależnienia polskiej gospodarki od zewnętrznych dostaw. Niedługo pojawi się też potrzeba uzupełnienia krajowego miksu energetycznego o inne technologie, niewymagające zewnętrznych dostaw surowców energetycznych.

Polska ma znaczący potencjał odnawialnych zasobów energetycznych, w tym wiatru. Należy pamiętać, że rozwój OZE oznacza nie tylko dynamiczne uzupełnianie niedoborów mocy innowacyjnymi, zielonymi technologiami, ale przede wszystkim dywersyfikację źródeł wytwarzania energii, co za tym idzie – znaczącą poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego istotne jest, aby jak najdłużej utrzymać dostępność krajowych zasobów węgla, będzie to jednak wymagało rozwijania innych technologii w celu pokrycia rosnących potrzeb energetycznych Polski. W przeciwnym wypadku niebezpieczny może być z jednej strony deficyt mocy wytwórczych, z drugiej rosnące ceny importu surowców energetycznych znacząco podniosą ceny energii dla Polaków. Wykorzystanie OZE, w tym energetyki wiatrowej, wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Sygnatariusze listu apelują o wsparcie ambitnego i wiążącego celu OZE na rok 2030 w toczącej się międzynarodowej dyskusji nad ramami polityki klimatycznej i energetycznej po roku 2020. Ich zdaniem ambitny, ale możliwy do zrealizowania i wiążący cel OZE na rok 2030 pozwoli na skuteczne zagospodarowanie ogromnego potencjału naszego kraju przy kosztach konkurencyjnych do innych technologii niskoemisyjnych.

 

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org
fot. OB

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej