więcej


Energetyka

Odnawialne źródła energii wchodzą do mainstreamu (17349)

2014-06-09

Drukuj
galeria

W 2013 roku na świecie zainstalowano rekordową ilość odnawialnych źródeł energii – ujawnia najnowsze studium Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) „Renewables 2014 Global Status Report”.

Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii wzrósł w 2013 roku o ponad 8%. W zeszłym roku OZE odpowiadały aż za 56% wszystkich zainstalowanych nowy mocy. Obecnie z odnawialnych źródeł pochodzi ponad 1/5 energii elektrycznej na świecie.

– Technologie odnawialnej energii wchodzą do głównego nurtu – komentuje „Renewables 2014 Global Status Report” jego współautorka, Janet Sawin z Worldwatch Institute. – Wraz z wzrostem świadomości potencjału tych źródeł, technologie będą dalej się rozwijać, a ten imponujący wzrost jeszcze przyśpieszy.

Niektóre odnawialne źródła energii radziły sobie lepiej niż inne. Panele fotowoltaiczne odpowiadają za co najmniej 39 GW nowych mocy zainstalowanych w 2013 roku. Wiatr nadal stanowi ważne źródło energii, nawet pomimo spadku ilości nowy mocy w porównaniu z 2012 rokiem, zwłaszcza na rynku amerykańskim. Dzięki energetyce wiatrowej w 2013 roku przybyło ponad 35 GW. W krajach takich jak Hiszpania czy Dania wiatr dostarcza nawet 30% potrzebnej energii elektrycznej.

Energia elektryczna to jednak nie wszystko. Odnawialne źródła energii (biomasa, energia słoneczna, geotermia) mają także coraz większy udział w produkcji energii cieplnej. Obecnie odpowiadają za ok. 10%.

– Panele fotowoltaiczne miały nadzwyczajny rok. Rozwój tego sektora sprawia, że z ekscytacją spoglądamy w przyszłość – mówi Sawin. – Nawet pomimo to, że inwestycje w PV na świecie zmalały o 22% w 2013 roku, nowe instalacje pobiły rekord: było ich o ponad 32% więcej niż 2012 roku. To efekt dramatycznej redukcji kosztów inwestycyjnych w ostatnich latach.

Kraje rozwijające się wspierają OZE

Do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii przyczyniły się głównie gospodarki rozwijające się i wschodzące. Wśród 138 państw, które opracowały i wdrażają strategię wsparcia OZE, znajduje się aż 95 państw rozwijających się. W 2005 roku tylko 15 krajów z tej grupy miało takie programy. W ciągu zaledwie ośmiu lat nastąpił zatem ponad sześciokrotny wzrost.

Niestety wzrost poparcia dla odnawialnych źródeł energii w tych państwa kontrastuje ze spadkiem i niepewnością polityczną w niektórych uprzemysłowionych gospodarkach, w tym w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych.

– Krajobraz polityczny na świecie jest dynamiczny – mówi Evan Musolino, współautor części raportu i współpracownik Worldwatch Institute. – Oprócz strategii narodowych kluczową rolę odgrywa wsparcie na niższym poziomie. Dzieje się tak zwłaszcza w Kanadzie, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Władze samorządowe jawią się jako najbardziej aktywny i ambitny motor wzrostu OZE.

– Odnawialne źródła energii w tym wieku stanowią jedne z najważniejszych narzędzi postępu społecznego, gospodarczego i środowiskowego – podsumowuje natomiast Alexander Ochs, dyrektor ds. klimatu i energii w Worldwatch. – Raport pokazuje, że możemy pokonać bariery polityczne i partykularne interesy i pozostać na drodze do bardziej inteligentnego, bezpiecznego i zdrowszego świata.

Raport w liczbach:

  • Odnawialne źródła dostarczają ok. 19% zużywanej na świecie energii. Nowoczesne źródła odpowiadają za 10%, natomiast 9% dostarcza biomasa.
  • Nowe moce zainstalowane w 2013 roku w 56% pochodziły z OZE. Nie biorąc pod uwagę energetyki wodnej, nastąpił wzrost o 17% do ok. 560 GW.
  • Najwięcej OZE zainstalowano w Chinach. Kolejne były Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada i Niemcy. W Chinach po raz pierwszy w historii moc nowych OZE przekroczyła nową moc pozyskiwaną z paliw kopalnych oraz w elektrowniach jądrowych.
  • Na jednego mieszkańca w 2013 roku najwięcej nowych mocy z OZE zainstalowano odpowiednio w Danii, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz Austrii.
  • W zeszłym roku mniej niż w latach poprzednich zainwestowano w OZE (dane te nie uwzględniają hydroenergetyki): o 14% mniej w porównaniu z 2012 rokiem i o 23% mniej w porównaniu z rokiem 2011. Spadek inwestycji spowodowany jest głównie redukcją kosztów technologicznych, zwłaszcza w przypadku paneli fotowoltaicznych. Niestety jako drugi powód wymieniana jest niepewność co do polityki w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych państwach europejskich.
  • Bezpośrednio lub pośrednio dzięki odnawialnym źródłom energii w 2013 roku pracę znalazło 6,5 mln osób.
  • Wzrasta liczba miast, województw i regionów, które chcą w 100% pozyskiwać energię odnawialną w poszczególnych sektorach lub w ogóle. Przykładowo Dżibuti, Szkocja i Tuvalu już w 2020 roku chcą wszystką potrzebną im energię elektryczną pozyskiwać z OZE.

 

Najnowszy raport (w języku angielskim) omawiający rozwój odnawialnych źródeł na świecie znaleźć można na stronie: www.ren21.net/gsr.

 

Urszula Drabińska, ChronmyKlimat.pl
na podstawie: worldwatch.org, ren21.net

 

Redakcja ChronmyKlimat.pl zezwala na przedruk tego artykułu pod warunkiem podania źródła wraz z aktywnym linkiem do portalu (ChronmyKlimat.pl).


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej