więcej


Energetyka

Odnawialne źródła energii to nie tylko branża energetyczna (18292)

Piotr Domański
2015-03-31

Drukuj
galeria

Polski Sejm i Senat przerzucały się w ciągu ostatnich tygodni poprawkami do ustawy o OZE. Tymczasem coraz więcej przedsiębiorstw, nawet tych mających z energetyką niewiele wspólnego, zaczyna stawiać na energię odnawialną.

Służy ona zarówno zakładom produkcyjnym czy sklepom, jak i staje się coraz częściej elementem oferty trafiającej do klientów. Bez względu na korzyści, jakie dostrzega firma, działania na tym polu mogą mieć jeszcze jeden bardzo ważny skutek – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Na początku lutego świat obiegła informacja o decyzji informatycznego giganta – Apple, który ogłosił, że za 850 mln USD będzie kupował energię z nowopowstającej elektrowni słonecznej w Kalifornii. Firma zawarła umowę na odbiór prądu z instalacji o mocy 130 MW przez najbliższe 25 lat. Odnawialna energia będzie zasilać zarówno jej nową siedzibę w Dolinie Krzemowej, jak i 52 sklepy rozlokowane w stanie. Takie długofalowe działania pozwalają na stworzenie stabilnego finansowania dla inwestycji w OZE, co jest bardzo ważne na obecnym etapie rozwoju tej nowej gałęzi gospodarki.

W nieco innym kierunku ruszyła szwedzka IKEA, która zaczęła samodzielnie budować instalacje odnawialnych źródeł energii. Firma postawiła sobie za cel, by do 2020 roku produkować tyle energii odnawialnej, ile sama zużywa. Obecnie wielkość ta wynosi 42%, jak wynika z opublikowanego na początku roku Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2014 Grupy IKEA. Z jednej strony strategia ta wiąże się z przejściem na bardziej energooszczędne oświetlenie wykorzystujące technologie LED, z drugiej, co równie istotne, oznacza zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szczególnie widoczne jest to w USA, gdzie dachy 90% sklepów IKEA pokrywają panele słoneczne. Dodatkowo firma posiada około 160 turbin wiatrowych w Europie i Kanadzie oraz kolejne 101 w USA. W Polsce grupa IKEA do niedawna posiadała trzy farmy wiatrowe zlokalizowane na Podkarpaciu – w Rymanowie oraz w okolicach miejscowości Bukowsko i Łęki. 19 lutego poinformowano o zakupie farmy wiatrowej we Wróblewie, w województwie łódzkim, oraz zobowiązaniu do zakupu dwóch kolejnych farm o sumarycznym potencjale produkcji 339 GWh rocznie. Farmy do tej pory posiadane przez grupę były mniejsze – w Rymanowie znajduje się 13 turbin o łącznej mocy 26 MW, a w Bukowsku i Łękach łącznie 14 turbin o mocy 28 MW, co odpowiadało 1/3 poboru energii spółek grupy w Polsce. Wykorzystując nabytki z początku 2015 roku, IKEA będzie generować w Polsce ponad 470 GWh energii rocznie, czyli tyle samo, ile zużywają wszystkie spółki grupy w Polsce.

Ograniczenie emisji metanu i zagospodarowanie odpadów również ogranicza zmiany klimatu

Z odmiennych od tradycyjnych źródeł energii postanowił także skorzystać w swoim zakładzie w Chełmie CEMEX. I choć nie mieszczą się one w rozumieniu energii odnawialnej, pozwalają ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Wykorzystując paliwa alternatywne – rozdrobnione odpady papierowe, plastikowe, tekstylne, mające wysoką wartość opałową – udało się zastąpić większą część zużycia węgla kamiennego. Dzięki temu nie tylko ograniczono wydobycie węgla kamiennego (zakład zużywa go o 100 tys. ton rocznie mniej), ale także zmniejsza się ilość odpadów, które w polskich warunkach najpewniej spoczęłyby na wysypiskach śmieci, przyczyniając się do emisji metanu. Zakład skupuje gotowe paliwa alternatywne, a także sam posiada zakład ich przetwarzania z dostarczanych odpadów komunalnych. Na tym polu widać synergię między zastosowaniem paliw alternatywnych i produkcją cementu. Z jednej strony paliwa alternatywne są suszone ciepłym powietrzem z pieców cementowych, dzięki czemu znacznie lepiej się spalają, z drugiej popioły, które powstają nawet pomimo wysokich temperatur spalania, stają się częścią składową gotowego produktu zakładu. Emisja CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza jest bardzo niska, na co wpływ mają restrykcyjne ograniczenia prawne, jakim podlega zakład.

OZE w ofercie wraz z kredytem

Jednak farmy wiatrowe czy panele słoneczne to dla polskich przedsiębiorstw nie tylko źródło energii umożliwiającej bieżącą działalność, lecz także szansa na zupełnie nowe usługi i produkty, które mogą zostać dostarczone klientom. Orange Polska realizuje obecnie pilotażowy program Orange OZE, który ma sprawdzić, czy instalacje odnawialnych źródeł energii sprawdzą się przy zasilaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w polskich warunkach klimatycznych. Obecnie firma prowadzi testy paneli fotowoltaicznych, a w najbliższej przyszłości zamierza wykorzystywać je do zasilania urządzeń sieciowych testowanych w laboratoriach Orange Labs. W dłuższej perspektywie projekt ma na celu stworzenie dla klientów firmy nowej usługi, która ma umożliwiać zoptymalizowanie zużycia energii poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Bank Ochrony Środowiska zaproponował swoim klientom kompleksowy pakiet, w skład którego weszła instalacja produkująca energię, doradztwo, finansowanie, a także montaż i serwisowanie. Został on zawarty pod wspólną nazwą BOŚ EKOsystem. W skład zestawu produkującego energię weszła instalacja solarna, panele fotowoltaiczne oraz pompa ciepła. W tym momencie produkt jest dopiero wprowadzany na rynek, dlatego trudno wskazać, jakie będzie zainteresowanie nim ze strony potencjalnych klientów.

Działania, jakie na polu energii odnawialnej podejmują w Polsce firmy spoza branży energetycznej, należy traktować jako początek długofalowego trendu. W większości przypadków są to działania pilotażowe, bądź też, jak w przypadku marek IKEA czy CEMEX, efekt przeniesienia globalnej strategii grupy na obszar Polski. Może się jednak okazać, że projekty takie będą w najbliższym czasie coraz popularniejsze, oczywiście jeżeli uda się przełamać bariery kosztów oraz świadomości. Nie obędzie się jednak bez wsparcia w postaci odpowiednich uwarunkowań i zachęt prawnych, które – podobnie jak w innych krajach – stanowią jeden z głównych bodźców rozwoju energii odnawialnej.

Piotr Domański

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Chronmyklimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej