więcej


Energetyka

Nowy Jork – do 2030 roku aż 50% energii z OZE (18690)

2015-07-08

Drukuj
galeria

Nowy Jork, fot. Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0

Zgodnie z nowym planem władz Nowego Jorku, około 20 milionów mieszkańców tego stanu do końca przyszłej dekady ma czerpać ze źródeł odnawialnych połowę zużywanej przez siebie energii.

Władze stanu Nowy Jork przedstawiły aktualizację strategii energetycznej 2015 New York State Energy Plan, w której określono, że udział OZE w stanowym miksie energetycznym wzrośnie do roku 2030 do poziomu 50%.

Taki udział zielonej energii to z pewnością jeden z najbardziej ambitnych celów w zakresie OZE ustanowionych dotąd przez krajowe czy lokalne władze - tym bardziej, że ma on objąć tak potężną gospodarkę i populację porównywalną do populacji np. Australii.

Taki cel OZE dla stanu Nowy Jork oznacza przede wszystkim rozwój dachowych instalacji fotowoltaicznych, które wydają się najlepszym rozwiązaniem dla terenów zurbanizowanych, i tworzy szansę na rozwój morskiej energetyki wiatrowej u wybrzeży stanu Nowy Jork, bez której osiągnięcie tak ambitnego celu może okazać się niemożliwe, a która póki co w Stanach Zjednoczonych nie jest rozwijana prawie w ogóle.

W celu rozwoju generacji z OZE władze stanowe promują produkcję zielonej energii za pomocą szeregu programów, m.in. wspierając rozwój dużych farm fotowoltaicznych w ramach programu Large-Scale Renewables Strategy czy mniejszych instalacji PV i systemów kolektorów słonecznych w ramach programów NY-Sun, K-Solar czy Renewable Heat NY.

Oprócz celu OZE władze Nowego Jorku proponują w 2015 New York State Energy Plan ustanowienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z danymi z roku 1990. W dłuższej perspektywie, do roku 2050, Nowy Jork ma ograniczyć swoje emisje o 80%.

2015 New York State Energy Plan zakłada także poprawę efektywności energetycznej budynków o 23% w stosunku do danych z roku 2012.

Nowa strategia energetyczna dla Nowego Jorku jest częścią reformy energetycznej, który promuje gubernator tego stanu Andrew M. Cuomo. Celem programu Reforming the Energy Vision (REV) jest transformacja sektora energetycznego i całej gospodarki stanowej. Realizacja REV ma skutkować poprawą w sześciu obszarach: wiedzy wśród odbiorców energii, animacji rynku, efektywności całego systemu energetycznego, dywersyfikacji paliw i źródeł energii, stabilności i niezawodności systemu, a także redukcji emisji CO2.

Źródło: gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej