więcej


Energetyka

Nowa ustawa o OZE łamie prawa prosumenta (16977)

2014-03-22

Drukuj

kolektory-ue leadZdaniem ekspertów Koalicji Klimatycznej ustawa odnawialnych źródłach energii (OZE), zaprojektowana przez Ministerstwo Gospodarki, nakazująca posiadaczom mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii sprzedaż nadwyżek energii za 80% ceny hurtowej energii, jest niekonstytucyjna.

Prosumenci, czyli posiadacze mikroinstalacji OZE nie muszą już prowadzić działalności gospodarczej ani posiadać koncesji, aby produkować energię na własne potrzeby a nadmiar sprzedawać do sieci. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. Niestety, na tym ułatwienia się kończą. Nadwyżki energii prosumenci mogą odsprzedawać jedynie za 80% ceny prądy z roku ubiegłego, a nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie zmienia tego stanu rzeczy.

– Ten przepis jest niekonstytucyjny. Brak jest powodów uzasadniających inne wynagradzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji od energii produkowanej przez korporacje. To taka sama energia elektryczna – ocenia Robert Rybski, konstytucjonalista z fundacji ClientEarth, należącej do Koalicji Klimatycznej.

Zdaniem Rybskiego przepis narusza konstytucyjną zasadę równości, a także ingeruje w prawa majątkowe właścicieli mikroinstalacji, którzy powinni otrzymywać 100% ceny zgodnie z wartością dostarczanej energii elektrycznej operatorom systemu dystrybucyjnego. Regulacja narusza konstytucyjną ochronę praw majątkowych prosumentów i nie ma tutaj znaczenia fakt, że chodzi o podmioty prywatne, ponieważ narusza ona konstytucyjną ochronę praw majątkowych prosumentów.

– Nakaz sprzedaży energii prosumentom za 80% ceny jest także formą wywłaszczenia. Prosument produkuje np. 100 kWh i do takiej ilości przysługuje mu własność, ale zapłatę otrzymuje wyłącznie za 80 kWh, a z pozostałych 20 kWh jest on de facto wywłaszczany, gdyż musi je oddać na rzecz operatora sieci dystrybucyjnej bez żadnego odszkodowania czy wynagrodzenia. Taka regulacja jest niezgodna z art. 64 w zw. z art. 21 ust. 2 Konstytucji – zauważa Rybski.

Prosumentowi przysługuje prawo własności do wytworzonej energii elektrycznej. Tymczasem regulacja ustawowa nakazuje płacić tylko za 80% energii, pozostała część jest odbierana za darmo. Dlatego Koalicja klimatyczna oczekuje, że nastąpi rewizja rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o OZE, aby uchylić obecne, niekonstytucyjne rozwiązania.

 

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej