więcej


Energetyka

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.” (17567)

2014-08-19

Drukuj
galeria

Kluczowy dla strategii energetycznej Polski dokument zakłada w podstawowym scenariuszu, że udział węgla w polskim miksie energetycznym będzie stopniowo maleć, jednak do połowy XXI wieku elektrownie węglowe zachowają dominujący wkład w produkcję energii w naszym kraju.

Głównymi celami polityki energetycznej Polski ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz zapewnieniu ochrony środowiska.

W projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.” (PEP 2050) Ministerstwo Gospodarki wskazało, że w podstawowym scenariuszu (tzw. scenariusz zrównoważony), który cechuje się „największym prawdopodobieństwem wypełnienia, a ponadto najmniejszym ryzykiem poniesienia kosztów w przypadku błędnych decyzji”, polski miks energetyczny ukształtuje się w 2035 r., a miks występujący w 2050 r. będzie do niego zbliżony.

„W szczególności przewiduje się zwiększenie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnych (w wyniku realizacji wynikających z przepisów unijnych obowiązków zapewnienia co najmniej 10% udziału OZE w paliwach transportowych i 15% w bilansie energii pierwotnej oraz celów dotyczących redukcji emisji), włączenia energetyki jądrowej do bilansu paliw pierwotnych na zakładanym obecnie poziomie ok. 15% oznaczającym budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6000 MW oraz efektów działań 34 dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej” – czytamy w projekcie PEP 2050.

Dominującą rolę w produkcji energii do 2050 r. według scenariusza podstawowego (zrównoważonego) ma zachować węgiel.

Projekt PEP 2050 zakłada w scenariuszu podstawowym, że „udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynosić 15-20%., a taka struktura zagwarantuje, że energii nie zabraknie”.

Autorzy dokumentu podkreślają przy tym konieczność zabezpieczenia i eksploatacji nowych złóż węgla ze względu na wyczerpywanie się obecnych, a także konieczność ograniczania kosztów wydobycia, aby polski węgiel był konkurencyjny cenowo w stosunku do węgla importowanego.

„Realizacja scenariusza zrównoważonego implikuje pewne ryzyka związane z potencjalnym wzrostem uzależnienia importowego Polski na skutek ew. ekspansji importowanego węgla na rynku krajowym. Jednakże ze względu na dobrze rozwinięty światowy rynek węgla, mało prawdopodobne jest uzależnienie od jednego kierunku dostaw” – czytamy w projekcie PEP 2050.

W projekcie dokumentu zostały zawarte też dwa alternatywne scenariusze rozwoju krajowego miksu energetycznego.

Pierwszy z nich zakłada znaczący wzrost produkcji energii w elektrowniach jądrowych do poziomu 45-60% oraz spadek produkcji energii z węgla do 10-15%, a także 15-procentowy udział OZE w miksie energetycznym.

Scenariusz „gaz + OZE” zakłada natomiast dominującą rolę generacji gazowej i odnawialnych źródeł energii, które razem mają dać 50-55% udziału w miksie energetycznym, a także spadek produkcji energii z węgla do 30% oraz 10% udziału produkcji energii z atomu.

W kontekście tego scenariusza resort gospodarki zwraca uwagę na elastyczność źródeł gazowych, które mogą być szybko uruchamiane w momencie zmniejszenia generacji energii z niestabilnych źródeł odnawialnych.

MG podkreśla, że realizacja tego scenariusza będzie możliwa w przypadku eksploatacji wystarczająco dużych, krajowych zapasów gazu, a także wzrostu stabilności technologii OZE oraz rozwoju modeli prognozowania oraz systemów magazynowania energii.

– W warunkach tego scenariusza bardzo poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa energetycznego jest niebezpieczeństwo zakłócenia stabilnej pracy KSE ze względu na duży udział niestabilnych źródeł OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej. Z tego względu – przy obecnym stanie rozwoju technologii OZE i technologii magazynowania energii elektrycznej – trudno rozpatrywać ekspansję OZE w strukturze energii pierwotnej bez równoczesnego rozwoju źródeł pełniących rolę rezerwy stabilizacyjnej – czytamy w projekcie polskiej polityki energetycznej do 2050 r.

Autorzy dokumentu zauważają, że realizacja scenariusza „gaz + OZE” może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki, a docelowo także do obniżenia cen energii. Rozwój generacji rozproszonej ma skutkować powstawaniem nowych miejsc pracy.

Projekt PEP 2050 zakłada, że odnawialne źródła energii będą otrzymywać preferencyjne wsparcie do roku 2030. OZE mają wówczas osiągnąć rynkową dojrzałość.

Wstępne konsultacje projektu nowej „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.” potrwają do 1 września br.

Dokument można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki.

 

źródło: Gram w Zielone
www.gramwzielone.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej