więcej


Energetyka

Ministerstwo Energii proponuje nowe zasady wsparcia dla prosumentów (19319)

2016-03-15

Drukuj
galeria

Fot. Ministerstwo Energii

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Energii zaproponowało nowe pomysły w zakresie zasad wsparcia dla producentów energii w najmniejszych, domowych instalacjach OZE.

Ministerstwo Energii już wcześniej zapowiadało nowelizację przepisów dla prosumentów dotyczących zasad sprzedaży niewykorzystanej przez nich energii. Początkowo, przesuwając wejście w życie wpisanych do rozdziału 4. ustawy o OZE nowych przepisów dot. zasad sprzedaży energii do sieci – z 1 stycznia 2016 r. na 1 lipca 2016 r. – autorzy ostatniej, grudniowej nowelizacji ustawy o OZE zapowiadali, że celem tego przesunięcia jest doprecyzowanie wpisanych do ustawy o OZE zasad wsparcia – w tym systemu taryf gwarantowanych.

Później jednak przedstawiciele resortu zaczęli sygnalizować chęć gruntownej zmiany wpisanych do ustawy o OZE zasad sprzedaży energii, z których od 1 lipca 2016 r. mieliby korzystać prosumenci.

W ubiegłym tygodniu podczas spotkania z przedstawicielami branży OZE i organizacji pozarządowych, Ministerstwo Energii przedstawiło zarys swoich propozycji. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski zaznaczył, że ME chce definiować prosumenta jako „osobę fizyczną, która oczywiście może prowadzić działalność gospodarczą, a jej celem nie jest osiąganie przychodów z wytwarzania energii elektrycznej”.

Kluczowa, przedstawiona 11 marca br. propozycja Ministerstwa Energii w zakresie nowych warunków sprzedaży energii przez prosumentów, polega na zasadzie, że "każda 1 kWh odprowadzona przez prosumentów do sieci będzie tytułem do odebrania 0,7 kWh przez prosumenta". Jak mówił dzisiaj wiceminister energii Andrzej Piotrowski, w projektowanym przez Ministerstwo Energii systemie, „nie będzie można odebrać więcej energii niż się odprowadziło, a okres do ewentualnego zbilansowania powinien wynieść rok”.

Jak informuje Ministerstwo Energii, wiceminister Piotrowski ocenił podczas spotkania, że „ważne jest określenie bilansowania energii pobieranej i przekazywanej do sieci przez prosumenta w pewnym okresie, a rozwiązaniem jest wykorzystanie sieci elektroenergetycznej jako akumulatora”.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa, prosumenci wprowadzający energię elektryczną do sieci „mogliby uzyskać prawo do uzyskania opustu/rabatu na energię, którą w zamian z sieci odbiorą”.

– Nasza propozycja polega na wykorzystaniu systemu rabatów/upustów dla osób wytwarzających nadwyżki energii. Taką propozycję chcemy przedyskutować i liczymy na państwa opinie – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Przedstawiciel resortu energii poinformował, że „prosument, który będzie chciał sprzedać energię elektryczną, będzie musiał najpierw podpisać umowę na dostawę energii ze sprzedawcą, który będzie skłonny ją kupić”. – Będzie miał on wybór, albo podpisze umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, albo z innym podmiotem, który ma na tym obszarze największą ilość odbiorców, i który zostanie wyznaczony do jej kupienia. W tym przypadku należy przyjąć jednak pewne wskaźniki – dodał wiceminister Piotrowski.

Jak podkreślił wiceminister Piotrowski, przedstawione przez Ministerstwo Energii propozycje „stanowią punkt wyjścia do dalszych rozmów w obszarze m.in. definicji prosumenta”, a resort energii liczy na „dyskusję, która pozwoli na przygotowanie dobrej i stabilnej propozycji, która będzie wynikiem konsensusu”.

źródło: www.gramwzielone.pl, www.mg.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej