więcej


Energetyka

Materiały problemowe przed debatą „Efektywność energetyczna szansą dla gospodarki niskoemisyjnej” (17644)

2014-09-03

Drukuj
galeria

Debata on-line portalu ChronmyKlimat.pl, w której wezmą udział przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych już 10 września 2014 roku. Prezentujemy wybór artykułów, z którymi warto zapoznać się przed tym spotkaniem.

Jaka rola efektywności energetycznej w polityce klimatycznej do 2030 r.?

„Obawiamy się, że niektóre z założeń przyjętych przez Komisję w komunikacie mogą być zbyt optymistyczne” – ostrzegają eksperci z Instytutu na rzecz Ekorozwoju po lekturze komunikatu KE pn. „Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do 2030 r.”.

System białych certyfikatów musi ulec zmianie

5 czerwca 2014 roku minął termin transpozycji do polskiego prawa dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej („dyrektywa EED”), jednak prace nad ustawą wdrażającą te przepisy do polskiego prawa są dopiero na wstępnym etapie. Aby dostosować polskie prawo do wymogów dyrektywy EED, konieczna jest przede wszystkim głęboka reforma systemu białych certyfikatów wprowadzonego ustawą o efektywności energetycznej z 2011 r.

Urządzenia sieciowe zużywają za dużo energii

Musimy skończyć z marnotrawieniem energii przez urządzenia podłączone do sieci – twierdzi Międzynarodowa Agencja Energetyczna. W 2013 roku przez nieefektywne telewizory, dekodery i drukarki straciliśmy 53 miliardy euro.

Konsultacje społeczne nowej ustawy o efektywności energetycznej

Pod koniec czerwca 2014 roku Ministerstwo Gospodarki oddało do konsultacji społecznych projekt ustawy o efektywności energetycznej, za pomocą której ma być wdrożona w Polsce dyrektywa 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Coraz więcej Polaków stosuje energooszczędne rozwiązania w swoich mieszkaniach

Wymiana żarówki i AGD na energooszczędne oraz ocieplanie budynków i wymiana okien na bardziej szczelne – to najczęściej podejmowane przez Polaków kroki, by oszczędzać energię w mieszkaniu. Powodem, dla którego decydują się na tego typu zmiany, są przede wszystkim względy finansowe i oszczędności w kosztach eksploatacji.

Nowa zachęta do renowacji brytyjskich domów

Zasoby mieszkaniowe Wielkiej Brytanii uznawane są za jedne z najbardziej energochłonnych w Europie. Aby temu zaradzić, brytyjski rząd uruchomił nowy system wsparcia finansowego, który ma zachęcić obywateli do inwestowania w poprawę efektywności energetycznej swoich domów.

Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych nabiera tempa

Weryfikatorzy energetyczni przyjęli ponad 150 projektów do realizacji. Banki komercyjne i spółdzielcze uruchomiły już akcję kredytową. Pierwszych 47 projektów otrzymało już kredyt. Inwestorzy z całej Polski mogą ubiegać się o dotację NFOŚiGW.

Przełom w efektywności energetycznej UE

Efektywność energetyczna w Europie boryka się obecnie z kilkoma problemami. Z jednej strony wolumen inwestycji energooszczędnych może być stopniowo powiększany przez czynniki rynkowe, które niosą wiele korzyści, jednak często zdarza się, że są sabotowane przez niedostateczne środki finansowe przeznaczane przez fundusze europejskie.

 

ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej