więcej


Energetyka

Kraje UE spóźnione z długoterminowymi strategiami renowacji budynków (21508)

2020-10-05

Drukuj
galeria

Z najnowszego raportu BPIE wynika, że ponad połowa państw członkowskich UE spóźnia się sześć miesięcy z przedstawieniem swoich krajowych długoterminowych strategii renowacji. Spośród zgłoszonych do KE strategii zaledwie jedna jest w pełni zgodna z prawodawstwem UE.

Obowiązek ustanowienia przez kraje UE długoterminowych strategii renowacji krajowych zasobów budowlanych został określony w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE), która została zmieniona w 2018 r. (2018/844/UE). Zgodnie z art. 2 a zmienionej dyrektywy każde państwo członkowskie ustanawia długoterminową strategię renowacji służącą wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby zapewnić do 2050 r. wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budowlanych, umożliwiając opłacalne przekształcenie istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

Z najnowszego raportu BPIE (Buildings Performance Institute Europe) wynika jednak, że pomimo ciążącego na krajach UE obowiązku, tylko 12 krajów (Austria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja) i dwa z trzech regionów Belgii (Flandria i Region Stołeczny Brukseli) przekazały Komisji Europejskiej swoje długoterminowe strategie renowacji. Polska znalazła się w gronie państw „spóźnialskich”, które sześć miesięcy po terminie nadal nie przekazały do KE swoich strategii renowacji.


Rys. Przegląd długoterminowych strategii renowacji budynków przekazanych przez kraje UE. Stan na 15 września 2020.
żródło: BPIE, A review of EU Member States’ 2020 Long-term Renovation Strategies
(tłumaczenie własne)

Dostępne strategie są niekompletne

Przedstawiona w raporcie BPIE analiza zgodności 14 przedłożonych do KE długoterminowych strategii renowacji pokazuje, że dokumenty te są w dużej mierze niezgodne z postanowieniami art. 2a zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Autorzy raportu zwracają uwagę, że brakuje w nich takich elementów jak ocena szerszych korzyści wynikających z renowacji budynków czy przedstawienie sposobów wdrażania strategii renowacji z 2017 r. Ponadto, co podkreślono w raporcie, kraje członkowskie nie konsultują się ze społeczeństwem w sprawie strategii i jej wdrażania.

Hiszpania wzorem do naśladowania

Autorzy raportu BPIE zwracają uwagę także na pozytywne aspekty wynikające z przeprowadzonej analizy. Ich zdaniem kilka z przedłożonych KE strategii renowacji zasługuje na wyróżnienie i mógłby posłużyć jako przykłady do naśladowanie przez inne państwa członkowskie. Należą do nich strategię przygotowane przez Belgię, Danię, Finlandię, Holandię i Hiszpanię.

W ocenie BPIE na uwagę zasługuje w szczególności długoterminowa strategia renowacji przygotowana przez Hiszpanię. Zdaniem autorów raportu Hiszpania jako jedyny kraj, przygotowała dokument, który można uznać za w pełni zgodny z prawodawstwem UE w tym zakresie. Wysoko oceniono m.in. zaprezentowaną przez Hiszpanię ocenę szerszych korzyści wynikających z oszczędności energii oraz prezentację postępów we wdrażaniu poprzedniej strategii renowacji.

Z pełnym raportem BPIE (w jęz. angielskim) prezentującym przegląd długoterminowych strategii renowacji państw członkowskich UE można zapoznać się pod adresem:
https://www.bpie.eu/publication/a-review-of-eu-member-states-2020-long-term-renovation-strategies/

 

Opracowanie: Anna Dąbrowska
na podstawie informacji prasowej BPIE


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej