więcej


Energetyka

Czy jest szansa na poprawę efektywności energetycznej w Polsce? (17516)

2014-07-22

Drukuj
galeria

Zdaniem Koalicji Klimatycznej projekt ustawy o efektywności energetycznej przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki to krok w dobrym kierunku, ale pod warunkiem, że zostaną w nim wprowadzone istotne zmiany.

Ministerstwo Gospodarki poddało konsultacjom społecznym projekt ustawy o efektywności energetycznej za pomocą której ma być wdrożona w Polsce Dyrektywa 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Koalicja Klimatyczna zaproponowała w nim poprawki, które umożliwią wywiązanie się z tego obowiązku oraz usprawnią system białych certyfikatów.

Poprawa efektywności energetycznej to jeden z kluczowych sposobów osiągania celów związanych z redukcją emisji, wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzeniem miejsc pracy i zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Według Koalicji Klimatycznej zaproponowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt nie zapewnia obniżenia zużycia energii na poziomie 10,5% do roku 2020 u odbiorców końcowych, wymagany przez prawo unijne. Istotnym zmianom nie ulegnie też system białych certyfikatów, który nie tworzy zachęt ekonomicznych do oszczędzania energii.

– Z przygotowanej na nasze zlecenie analizy wynika, że korzyść w postaci otrzymania białych certyfikatów dla inwestycji ograniczającej zużycie energii o 10 toe rocznie i trwającej 8 lat, jest znikoma – mówi Tobiasz Adamczewski z WWF Polska. Rekomendujemy rozważenie możliwości, upodobnienia systemu białych certyfikatów do wspierającego odnawialne źródła energii, systemu zielonych certyfikatów. Zapewniałoby to wsparcie projektom długoterminowym.

Organizacje wchodzące w skład Koalicji Klimatycznej podkreślają, że aby zapewnić skuteczność systemu białych certyfikatów należy zniechęcić podmioty do uiszczania opłaty zastępczej, która stała się łatwą alternatywą.

– Projekt w obecnym brzmieniu stanowi, że podmioty zobowiązane będą mogły uiścić opłatę zastępczą w przypadku wystąpienia niedoboru świadectw efektywności energetycznej, ale to rozwiązanie naszym zdaniem nie będzie skuteczne – mówi Agata Bator, radca prawny Fundacji ClientEarth. – Należy zwrócić uwagę na niedookreśloność pojęcia „wystąpienia niedoboru świadectw efektywności energetycznej” – nie wiadomo kto i według jakich kryteriów będzie ustalał, że niedobór wystąpił. Obecnie mamy niedobór białych certyfikatów na rynku i aby to się zmieniło należy zmodyfikować zasady ich wydawania – dodaje Bator.

Korzystne jest natomiast zaproponowane w projekcie utrzymanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucji otrzymującej i wydatkującej opłaty zastępcze i kary.

– Kluczowe jest jednak, aby były one przeznaczane na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, zwłaszcza u odbiorców wrażliwych energetycznie, na termomodernizację budynków itp., a nie trafiały do ogólnej puli – podkreśla Agnieszka Tomaszewska-Kula z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Koalicja pozytywnie ocenia przyznanie Prezesowi URE środków z budżetu państwa na wykonywanie zadań wynikających z projektowanej ustawy. Przyczyni się to do usprawnienia procesu obsługi systemu białych certyfikatów.

– Jeśli wdrożymy zapisy dyrektywy wyrywkowo, stworzymy ryzyko niewykorzystania potencjału poprawy efektywności energetycznej oraz niezrealizowania realnych oszczędności energii – podsumowuje Szymon Liszka z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

  

Pełna treść stanowiska Koalicji Klimatycznej dostępna jest na stronie: www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/stanowiska_koalicji/id/7/

Analiza prawna "System białych certyfikatów do zmiany" dostępna jest na stronie: www.clientearth.org/pl/201406042558/publikacje/klimat-i-energia-publikacje/analiza-prawna-qsystem-biaych-certyfikatow-do-zmianyq-2558.

 

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej