więcej


Energetyka

Konkurs na wnioski o dofinansowanie na budowę linii technologicznych wytwarzających OZE (9640)

2010-10-15

Drukuj
Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór, w trybie konkursowym, wniosków o dofinansowanie ze środków EFRR oraz krajowych środków publicznych w ramach PO IiŚ 2007-2013 Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. 
Działania te obejmują budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. O dofinansowanie mogą występować przedsiębiorcy w terminie od dnia 15 listopada 2010r. do dnia 30 listopada 2010r., Minimalna wartość projektu to 8 mln PLN, a Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 mln PLN. 

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 104,5 mln PLN.
 
***

Komentarz Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, pomysłodawcy (2004r.) działania 10.3
Wg badań IEO w 2007 roku było 166 firm produkujących zasadnicze urządzenia dla energetyki odnawialnej oraz 137 firm mających w Polsce sieci dystrybucji urządzeń produkowanych zagranicą. Najwięcej firm krajowych zaangażowanych było w produkcję kotłów na biomasę (32), kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych (21) oraz różnych komponentów do biogazowni (łącznie 27). Od tego czasu istotnie poszerzyła się rzesza producentów kolektorów słonecznych oraz komponentów (8 firm) do elektrowni wiatrowych, także morskich. Sektory energetyki słonecznej termicznej, a od niedawna morskich elektrowni wiatrowych są znaczącym eksporterami.

Rośnie zainteresowanie produkcją urządzeń. W przeciwieństwie do produkcji energii, produkcja urządzeń niesie ze sobą bardzo duży ładunek innowacyjności i doskonale wpisuje się w unijną strategię lizbońska i priorytety rozwojowe UE do 2020 r. Produkcja urządzeń musi się jednak opierać na dynamice i perspektywach rynku zielonej energii. Wg szacunków instytuty obroty na rynku urządzeń i komponentów energetyki odnawialnej w Polsce w 2008 roku sięgały 370 mln Euro. Nakłady na nowe inwestycje w najbliższej dekadzie będą rzędu 25 mld Euro. Jeżeli odpowiednio zinterpretować założenia polityki energetycznej Polski, to w okresie do 2015 sektory o najwyższym tempie wzrostu to, biogaz (70%), energetyka wiatrowa (ponad 50%) i energetyka słoneczna termiczna (ponad 45%). Także obserwując aktualne trendy i pojemność rynku, należy się spodziewać, że w tych właśnie sektorach pojawi się najwięcej wniosków do działania 10.3. I będą to zazwyczaj dynamiczne MSP o odpowiednim już potencjale, a nie duże firmy.

Szkoda, że działanie 10.3 zostało ogłoszone na koniec PO IiŚ, a nie na początku (2007/2008), kiedy to producenci urządzeń mogliby się rozwijać w oparciu o rynek wewnętrzny wsparty dotacjami UE, a dotacje UE w dwójnasób pracowałyby wtedy na rzecz krajowej gospodarki, także ograniczając import urządzeń, poprawiając bilans płatniczy i dając miejsca pracy. Przypadająca na przełom 2010/2011 „górka dotacyjna” na zieloną energie skończy się zanim przedsiębiorcy zaczną w ramach 10.3 rozwijać swoje nowe linie produkcyjne. Opóźnienia w przyjęciu KPD, którego projekt nb. nie zawierał istotnych działań na rzecz wsparcia produkcji urządzeń, a ponadto -nie do uniknięcia - poważne opóźnienie w prawnych wdrożeniu dyrektywy 2009/28/WE spowodują że producenci urządzeń muszą w swoich biznes planach od samego początku rozważać eksport, a to zwłaszcza w przypadku MSP wymaga dodatkowego wsparcia marketingowego i promocji zagranicą. Szansą dla części z tych przedsiębiorstw jest komplementarny program Akcelerator Zielonych Technologii „GreenEvo”, który już dotychczas aktywnie wspiera eksport wyłonionych z 26 firm technologicznych - 13 laureatów I konkursu, wśród których aż 4 działają wyłącznie w sektorze OZE, doskonale sobie radząc na rynkach zagranicznych. Firmy składające wnioski do 10.3 powinny starać się szukać zatem wsparcia także w GreenEvo.
 
***
 
Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie: www.mg.gov.pl/node/11643
Polecamy również ekspertyzę wykonaną przez Instytut Energetyki Odnawialnej nt.Oceny stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce, która zawiera szczegółową analizę rynku oraz bazę danych dot. przemysłu produkcji urządzeń OZE.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej