więcej


Energetyka

Koło ratunkowe dla małych elektrowni wodnych (19811)

2016-10-11

Drukuj
galeria

Fot. pixabay.com

Ministerstwo Energii zaktualizowało projekt rozporządzenia na temat planowanych na ten rok aukcji dla OZE. W przypadku działających już instalacji, które mają zyskać możliwość przejścia z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcji, obok uwzględnionych wcześniej biogazowni rolniczych teraz ME proponuje również taką opcję właścicielom małych elektrowni wodnych.

Z przedstawionego w sierpniu przez Ministerstwo Energii projektu rozporządzenia na temat kolejności aukcji na 2016 r. wynikało, że beneficjentami zorganizowanych jeszcze w tym roku aukcji mogą być właściciele istniejących biogazowni, którzy zyskają możliwość przejścia z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego, zyskując szansę na ustabilizowanie swoich przychodów i poprawę kondycji finansowej w stosunku do sytuacji, z którą mają do czynienia pozostając w systemie zielonych certyfikatów (szczególnie po planowanym przez ME obniżeniu obowiązku zakupu zielonych certyfikatów na 2017 r.).

ME zaznacza, że tegoroczna aukcja dla istniejących biogazowni ma „kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania przedmiotowych instalacji”, które – jak podkreśla ME – „oprócz generowania dużej ilości miejsc pracy (w porównaniu do innych rodzajów odnawialnych źródeł energii), utylizują odpady i pozostałości z produkcji rolno spożywczej, a także mają istotny wpływ na rozwój terenów wiejskich”.

Teraz, aktualizując projekt rozporządzenia, Ministerstwo Energii zaproponowało również migrację do systemu aukcyjnego operatorom małych elektrowni wodnych o mocy do 1 MW. ME zaznacza, że taka zmiana jest zbieżna ze stanowiskiem Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

Ta możliwość ma wynikać z dopisania w projekcie rozporządzenia zapisu o organizacji aukcji dla wytwórców energii w instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok. W tej grupie przewiduje się zakup na podstawie tegorocznej aukcji w sumie 1306,87 GWh energii elektrycznej. 

Z kolei w przypadku zaplanowanych na ten rok aukcji dla nowych instalacji otwiera się duża szansa na zrealizowanie znaczącego potencjału farm fotowoltaicznych.

Jeszcze w tym roku ma zostać przeprowadzona aukcja dla nowych instalacji, które powstaną już po wygraniu aukcji i których moc nie może przekroczyć 1 MW. 

O ile założenia tej aukcji z góry nie określają konkretnej technologii OZE, ME oceniło, że w tym przypadku energia ma być pozyskana głównie z instalacji fotowoltaicznych. Resort energii chce, aby w wyniku tegorocznej aukcji powstały systemy fotowoltaiczne (przy założonym stopniu wykorzystania mocy 1050 MWh/MW/rok) o łącznej mocy 100 MW.

Więcej na ten temat w artykule: Biogazownie i fotowoltaika mają być największymi wygranymi tegorocznych aukcji.

Obecnie projekt rozporządzenia na temat tegorocznych aukcji znajduje się na etapie uzgodnień w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną przeprowadzone tegoroczne aukcje. 

 

Źródło: gramwzielone.pl 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej