więcej


Energetyka

KE zatwierdziła pomoc publiczną dla kogeneracji w Polsce (19788)

EurActiv.pl
2016-09-30

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

Komisja Europejska stwierdziła, że polski plan wspierania kogeneracji ciepła i energii elektrycznej stanowi co prawda pomoc państwa, ale jest to zgodne z unijnym prawem. Plan ma być realizowany do 2018 r., a jego roczny budżet to ponad 1 mld zł (232 mln euro).

Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu w elektrociepłowni i ciepła, i prądu, co pozwala na oszczędność paliwa.

Ponadto KE uznała, że również stosowany wcześniej w Polsce system certyfikatów pochodzenia (wspierający pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych) stanowił pomoc państwa, ale i tu oceniła, że nie naruszało to unijnych przepisów.

Kogeneracja przyczyni się do ochrony klimatu

Odpowiedzialna za politykę konkurencji komisarz UE Margrethe Vestager podkreśliła, że polski system certyfikatów wspierający wysoko wydajną kogenerację ciepła i energii elektrycznej, zwiększy efektywność energetyczną procesu wytwarzania energii. - Środek ten będzie wspierać unijne cele w dziedzinie energii i klimatu, jest też zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy państwa - stwierdziła unijna komisarz cytowana w komunikacie Komisji. Zwróciła przy tym uwagę, że UE potrzebna jest bardziej wydajna produkcja energii, która umożliwi realizację ambitnych celów dotyczących ochrony środowiska.

Polski system wsparcia dla producentów energii cieplnej i elektrycznej

Polska wprowadziła system wsparcia dla certyfikatów pochodzenia energii z procesu skojarzonego wytwarzania (ang. CHP – Combined Heat and Power) w 2007 r. Polskie władze uznały wtedy, że ten system nie stanowi pomocy państwa, ale poinformowały o nim KE, żeby mieć pewność, że nie łamią unijnego prawa. Jego beneficjentami są polscy producenci energii cieplnej i elektrycznej w wysoko wydajnych elektrowniach kogeneracyjnych.

Obecnie istnieją ich trzy kategorie, z których każda otrzymuje innego rodzaju certyfikaty. Świadectwa są oznaczone różnymi kolorami (żółtym, fioletowym lub czerwonym) i wydawane beneficjentom w zależności od źródła paliwa i wydajności elektrociepłowni. System wymaga, aby dostawcy energii elektrycznej i niektóre podmioty kupowały od beneficjentów określoną liczbę certyfikatów CHP, proporcjonalnie do ilości energii zakupionej lub dostarczonej użytkownikom końcowym.

Uzasadnienie decyzji KE

Komisja stwierdziła, że do finansowania systemu wsparcia certyfikatów CHP wykorzystywane są zasoby państwowe i że zawiera on wszystkie cechy pomocy państwa. Jednocześnie uznała jednak, że system jest zgodny z przepisami ws. pomocy państwa. KE wyjaśniła, że zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie mogą, przy spełnieniu określonych warunków, przyznawać pomoc państwa na wysoko wydajną kogenerację energii cieplnej i elektrycznej. KE stwierdziła, że polski system wsparcia CHP promuje efektywność energetyczną i spełnia te warunki.

Źródło: www.euractiv.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej