więcej


Energetyka

Jak zbudować sektor gazu łupkowego w Polsce? (9231)

2010-09-16

Drukuj
Jeżeli Polska chce wykorzystać szansę, jaką stanowią potencjalnie bogate zasoby gazu łupkowego, musi przygotować się do tego z odpowiednim wyprzedzeniem. Potrzebna jest polska strategia wykorzystania zasobów gazu łupkowego. 
W ostatnich dwóch latach nastąpiła prawdziwa rewolucja na rynku gazu wskutek znaczącego wzrostu wydobycia tego surowca ze źródeł niekonwencjonalnych w Stanach Zjednoczonych. Udział gazu łupkowego w podaży gazu w USA stanowił 1 procent w 2000 roku, ale obecnie wzrósł do 20 procent i ma osiągnąć pułap 50 procent w perspektywie 2035 roku. W rezultacie spadły ceny i zmienił się rachunek ekonomiczny wykorzystania gazu w gospodarce. W Polsce rozpoczęły się próbne wiercenia służące ustaleniu jakości złóż oraz perspektyw ich eksploatacji . Jeżeli Polska chce wykorzystać szansę, jaką stanowią potencjalnie bogate zasoby gazu łupkowego, musi przygotować się do tego z odpowiednim wyprzedzeniem. Potrzebna jest polska strategia wykorzystania zasobów gazu łupkowego. Najważniejsze jej elementy powinny obejmować:
 • uwzględnienie perspektywy wzrostu znaczenia gazu naturalnego w polskiej polityce energetycznej oraz w planowanym bilansie energetycznym kraju
 • wpisanie gazu łupkowego w europejską politykę energetyczno-klimatyczną i przekonanie partnerów w UE o roli tego surowca w budowie gospodarki niskoemisyjnej
 • dokonanie wyboru modelu wykorzystania gazu łupkowego (centralizowany – zdecentralizowany) wraz z niezbędnym przygotowaniem infrastrukturalnym,
 • zastosowanie rozwiązań rozwojowych charakterystycznych dla sektora wysokich technologii, a nie wydobywczego,
 • uznanie firm z sektora gazu łupkowego jako strategicznych inwestorów branżowych,
 • stworzenie reżimu regulacyjnego w obszarze wydobycia, przesyłu i dystrybucji gazu sprzyjającego jak największej konkurencji,
 • zaangażowane podejście do badania wpływu wydobycia gazu łupkowego na środowisko naturalne i prowadzenie stałego monitoringu,
 • położenie nacisku na rozwój dostępnych technologii i ich dostosowanie do warunków eksploatacji,
 • zapewnienie stabilnych ram podatkowych opartych na opodatkowaniu sprzedaży gazu, a nie produkcji oraz utworzenie funduszu kapitałowego, w którym lokowane byłyby środki z eksploatacji złóż gazowych,
 • przygotowanie do wykorzystania polskich doświadczeń w ramach globalnej ekspansji wydobycia gazu łupkowego,
 • zainicjowanie na wczesnym etapie kampanii informacyjnej na temat wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych.
Raport zawiera szereg rekomendacji dla polskiego rządu. Argumentuje na rzecz równoległego z poszukiwaniem złóż podjęcia przygotowań reżimu prawno-ekonomiczno-instytucjonalnego dla produkcji gazu łupkowego w Polsce.  
 
***
 
Autorami raportu są Adam Czyżewski – główny ekonomista PKN Orlen S.A. orazPaweł Świeboda – prezes demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej

Pobierz pełną wersję raportu Jak zbudować sektor gazu łupkowego w Polsce? 

źródło: demosEUROPA
www.demoseuropa.eu

 


 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej