więcej


Energetyka

Instytut na rzecz Ekorozwoju o problemie ubóstwa energetycznego (15757)

2013-05-27

Drukuj

Nowa publikacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju odpowiada na pytanie, dlaczego potrzebne jest nowe podejście do udzielania wsparcia gospodarstwom domowym mającym problemy z terminowym płaceniem rachunków za energię i zakupem paliwa opałowego.

W publikacji "Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje" znaleźć można informacje o zależności między poprawą efektywności energetycznej gospodarstw domowych a programami adresowanymi do odbiorcy zagrożonego ubóstwem energetycznym, a także wiele przykładów programów wdrażanych w krajach Unii Europejskiej uwzględniających te dwa aspekty. Zdaniem autorów publikacji w podobny sposób na kwestię wsparcia dla odbiorcy wrażliwego powinno się patrzeć w Polsce.

"Nie sztuką jest dopłacanie z kasy państwowej do rachunków, ale ich obniżenie poprzez bardziej efektywne korzystanie z energii. Leży to zarówno w interesie osoby ubogiej, której nie stać na opłacenie rachunków, jak też w interesie całego społeczeństwa" – mówi Agnieszka Tomaszewska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

W obniżaniu rachunków pomogą programy z zakresu efektywności energetycznej, w tym wspierające termomodernizację budynków oraz programy przewidujące wsparcie do wymiany systemu ogrzewania i sprzętów gospodarstwa domowego na bardziej wydajne energetycznie. Aby mogło to jednak mieć miejsce, potrzebne są programy wsparcia adresowane do najuboższych, a nie tylko do tych, którzy mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową, aby mogli sobie pozwolić na taką inwestycję. Inwestowanie w efektywność energetyczną jest również dobre dla gospodarki, gdyż wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy, m.in. w sektorze usług, budownictwa itp.

Należy zauważyć, że ubóstwo energetyczne traktowane jest w Unii Europejskiej coraz poważniej. Mimo że brakuje na razie dokumentów i strategii wprost poświęconych jego zapobieganiu i zwalczaniu, to w licznych aktach prawnych – pośrednio związanych z tematem – problem ten jest odnotowywany.

W najnowszej dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej zauważa się potrzebę realizowania działań oraz wprowadzania instrumentów finansowych zachęcających i umożliwiających inwestycje w efektywność energetyczną, co pomoże zmniejszyć ubóstwo energetyczne1. Zachęca się też państwa członkowskie, aby w obowiązkach i realizowanych działaniach, celem których jest oszczędzanie energii, uwzględniać aspekty społeczne m.in. poprzez priorytetowe wdrażanie części środków przeznaczonych na efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych będących w stanie ubóstwa energetycznego oraz w lokalach socjalnych2.

O tych i innych kwestiach przeczytamy w publikacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju "Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje". Zachęcamy do lektury.

Przypisy:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
2. Art.7.i 7a dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.
 
 
źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej