więcej


Energetyka

Historyczny dzień dla polskich prosumentów. Poprawki posła Bramory przyjęte przez Sejm! (18115)

2015-01-16

Drukuj
galeria

Dzisiaj Sejm przegłosował ustawę o OZE. Wbrew stanowisku rządu i PO, posłowie zagłosowali za większym wsparciem dla prosumentów w ramach systemu taryf gwarantowanych, którego przyjęcie jako wniosek mniejszości zgłosił poseł PSL Artur Bramora.

Wcześniej poprawki posła Bramory negatywnie zaopiniowała procedująca ustawę o OZE komisja ds. energetyki i surowców energetycznych.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu, na którym przegłosowano przyjęcie ustawy o OZE, posłowie przyjęli jednak – wbrew stanowisku rządu oraz PO – poprawkę do ustawy o OZE przygotowaną przez posła PSL Artura Bramorę.

W dzisiejszym głosowaniu prosumencką poprawkę posła Bramory poparło 220 posłów, przeciw było 218, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Przegłosowanie poprawki prosumenckiej było możliwe, ponieważ za jej przyjęciem zagłosowała większa część klubu PSL - wbrew swojemu szefowi Januszowi Piechocińskiemu. Szef PSL stoi na czele resortu, który przygotowując projekt ustawy o OZE, konsekwentnie sprzeciwiał się przyznaniu większego wsparcia dla energetyki prosumenckiej. Przyjęcie lepszych warunków dla prosumentów forsował natomiast drugi z liderów PSL Waldemar Pawlak.

Poprawki posła Bramory mają na celu wprowadzenie dla mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej w nich energii. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej instalacji przez 15 lat od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

1. hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
2. energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh;
3. energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):

1. biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh.;
2. biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;
3. biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
4. hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;
5. energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh;
6. energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

Dzisiaj posłowie przegłosowali też poprawkę dotyczącą objęcia systemem aukcji w grupie do 1 MW także już istniejących biogazowni rolniczych o mocy wyższej niż 1 MW.

Przegłosowanym dzisiaj przez posłów projektem ustawy o OZE zajmie się teraz Senat, który przyjęte dzisiaj przez posłów zmiany może jednak odrzucić.

źródło: gramwzielone.pl

www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej