więcej


Energetyka

Geotermia ogrzewa Poddębice (19715)

Katarzyna Dmochowska
2016-08-25

Drukuj
galeria

Woda termalna w mieście Poddębice wykorzystywana jest do celów grzewczych, balneologicznych, rekreacyjnych oraz pitnych, co przynosi korzyści dla mieszkańców, gminy oraz dla środowiska.

Miasto Poddębice w województwie łódzkim już od 2014 roku jest ogrzewane przez ciepłownię geotermalną o mocy 10 MW. Poddębicka geotermia ogrzewa blisko 100 budynków w Poddębicach, w których mieszka, pracuje i uczy się ponad 5 000 osób. Energia cieplna odebrana z wód termalnych przesyłana jest do wszystkich obiektów użyteczności publicznej oraz do wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Całkowita długość sieci cieplnej przesyłowej, dystrybucyjnej oraz przyłączy, dzięki którym ciepło geotermalne dostarczane jest do odbiorców liczy ponad 12 km.

Na terenie Poddębic znajdują się  baseny termalne, z których każdego letniego sezonu korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Ponadto można skosztować pierwotnie czystej, liczącej sobie 27 tysięcy lat wody w Pijalni Wód Termalnych.

Korzyści z użytkowania wody termalnej

Wielowymiarowe użytkowanie wody termalnej z Geotermii Poddębice przyniosło wiele korzyści dla mieszkańców, gminy oraz dla środowiska. Zastosowanie energii geotermalnej pozwoliło wyłączyć 3 lokalne kotłownie na węgiel, które pełnią teraz rolę źródeł szczytowo-rezerwowych. W ten sposób  ograniczono emisje gazów i pyłów, co wpłynęło pozytywnie na stan jakości powietrza oraz na stan zdrowia ludzi.  Dzięki wodzie termalnej i jej wykorzystaniu w zabiegach rehabilitacyjno-leczniczych oraz w basenach termalnych do Poddębic przyjeżdża sporo turystów z okolicznych miejscowości  i z całej Polski. To napędza lokalną gospodarkę i przynosi korzyść ekonomiczną mieszkańcom oraz gminie.

Geotermia Poddębice  i wydobycie wody geotermalnej

Woda geotermalna jest wydobywana przez gminną spółkę – Geotermia Poddębice Sp. z o.o.. Po otrzymaniu koncesji oraz dofinansowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej firma rozpoczęła realizację odwiertu.  W ten sposób 18 stycznia 2010 roku z głębokości 2 101 m trysnęła woda termalna z odwiertu „Poddębice GT-2” o następujących parametrach: temperatura 71oC, wydajność otworowa od 116,5 m3/h (samowypływ) do wydajności określonej koncesją 190 m3/h (pompowanie z użyciem agregatu głębinowego) oraz ogólna mineralizacja na poziomie 442 mg/l wody. Poddębicka woda termalna ma charakter wodorowęglanowo- sodowo- krzemionkowo-wapniowy, hipertermalny.

Sprzedaż energii geotermalnej oraz uzyskany efekt ekologiczny

Sprzedaż ciepła wyprodukowanego z geotermii w  2013 r. wyniosła  15 tys. GJ, w 2014 r.– ok 40 tys. GJ, w 2015 r.–  ok. 47 tys. GJ.

Inwestycja przyniosła efekt ekologiczny w postaci redukcji gazów cieplarnianych tj.  

pył – w wysokości 6,3 tony/rok, dwutlenek siarki SO- 6,2 tony/rok, tlenki azotu NOx – w ilości 4,4 tony/rok, tlenek węgla CO – 54,7 tony/rok, oraz dwutlenek węgla CO2 – w wysokości aż 4, 3 tys. tony/rok.

Plany na przyszłość

W ramach ograniczania niskiej emisji Zarząd Geotermii Poddębice wraz z władzami miasta planują rozbudowę sieci ciepłowniczej w pozostałych obszarach miasta - na osiedlach domów jednorodzinnych. W tym celu ciepłownia geotermalna ma zostać rozbudowana o II stopień wykorzystania wody geotermalnej (pompa ciepła), co pozwoli efektywniej i w bardziej racjonalny sposób wykorzystywać poddębickie źródła geotermalne. Działania te są prowadzone w ramach projektu pn. . „Budowa II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej wraz z rozbudową sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami dla miasta Poddębice”.

Drugim programem funkcjonalno-użytkowym jest „Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych. Adaptacja infrastruktury ośrodka sportu, turystyki i rekreacji”. Program ten obejmuje modernizację zespołu basenów sezonowych o nieckę całoroczną ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dostarczania i obiegu wody geotermalnej do celów rekreacyjnych
i rehabilitacyjnych, a także do ogrzewania obiektów basenowych i technicznych oraz towarzyszących (gastronomia, miejsca noclegowe). Program ma na celu uwzględnienie szerokiego dostępu do rekreacji dla osób niepełnosprawnych. Byłby to pierwszy w Polsce taki obiekt.

Autor: Katarzyna Dmochowska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, artykuł opracowany na podstawie materiałów i informacji dostarczonych od Zarządu Spółki Geotermia Poddębice.  


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej