więcej


Energetyka

Finanse - Komentarz do projektów: Polityki energetycznej Polski i Krajowego planu energii i klimatu (20766)

Konrad Wielądek
2019-03-21

Drukuj
galeria

Aspekty ekonomiczne związane z wprowadzaniem nowej polityki energetycznej są wyjątkowo ważne. Nie chodzi tylko o to, z jakimi kosztami wiąże się zaproponowany kierunek rozwoju energetyki czy też źródło ich pochodzenia.Lecz także o to, jak wybór wpłynie na ceny energii Rekomendacja Niezbędne jest uzasadnienie wybranego kierunku rozwoju energetyki, przedstawienie jego kosztów (LCOE) oraz porównanie ich z innymi opcjami. Dokonany w projekcie PEP 2040 wybór wygląda na najdroższy w porównaniu np. z postawieniem na bardzo duży udział OZE i energetykę rozproszoną, przy pełnym wykorzystaniu poprawy efektywności energetycznej. 33 dla gospodarki, czy poprawi jej konkurencyjność, jakie będą koszty energii dla gospodarstw domowych, czy ograniczy to skalę ubóstwa energetycznego, czy wręcz przeciwnie. Ważna będzie także polityka rozdysponowania środków publicznych. Na te pytania w projekcie PEP 2040 brak jakiejkolwiek odpowiedzi.

Forum Energii, oprócz scenariusza odnawialnego, przeanalizowało także węglowy, zdywersyfikowany z energetyką jądrową i zdywersyfikowany bez energetyki jądrowej. Stwierdzono, że „łączne koszty systemowe każdego z analizowanych scenariuszy są, w okresie 2016–2050, podobne. Różnica nie przekracza 6%. Zamykają się w przedziale 529–556 mld euro (CAPEX i OPEX w okresie 2016–2050). Scenariusz odnawialny oznacza niższe ceny energii elektrycznej w porównaniu ze scenariuszem węglowym – od 2 do 9 EUR/MWh”. Trzeba mieć także na uwadze perspektywy finansowe UE oraz to, jak zamierza się wykorzystywać dochody z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Przewiduje się, że w latach 2021–2027 dochody z tego źródła mogą wahać od 50 do 100 mld zł. Jednocześnie proponuje się, aby co najmniej 25% funduszy UE przeznaczane było na gospodarkę niskoemisyjną – choć należy podjąć starania, aby było to 50%, jak proponuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak konkretnie mają być one wykorzystane w polityce energetycznej Polski, nie wiadomo. Jeżeli zostaną spożytkowane przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej i rozwój bezpieczeństwa energetycznego bazującego na rozproszonej energetyce wraz z rozwojem magazynowania energii, to kierunek taki uznać należy za słuszny. Czy będą uwzględnione obszary wrażliwe, takie jak restrukturyzacja regionów pogórniczych, oraz problemy rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym?

Tekst całej opinni przygotowanej przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju na prośbę Stowarzyszenia EKO-UNIA nzjadziejsz tutaj: Opinia o projekcie polityki energetycznej do roku 2040


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej