więcej


Energetyka

EurObserver - produkcja energii odnawialnej w UE-28 (18069)

2015-01-08

Drukuj
galeria

fot. Alex Snyder, flickr.com, CC BY 2.0

Konsorcjum unijnych ośrodków badawczych EurObserv’ER podało statystyki udziału zielonej energii w miksach energetycznych krajów Unii Europejskiej za rok 2013.

Jak podaje EurObserv’ER, udział OZE w unijnym miksie energetycznym w 2013 r. wyniósł w sumie 15%, podczas gdy rok wcześniej kształtował się na poziomie 14,2%. Jednak nie we wszystkich krajach UE-28, udział OZE w tym czasie zwiększył się. Wśród państw, w których miksie energetycznym ubyło w tym czasie energii odnawialnej, jest Polska.

EurObserv’ER informuje, że całkowita konsumpcja brutto energii odnawialnej w UE w 2013 r. wzrosła do 170,9 Mtoe w porównaniu z 163 Mtoe w roku 2012, co jest głównie efektem zwiększenia się konsumpcji energii z farm wiatrowych o 2,3 Mtoe, energii termalnej z biomasy o 1,9 Mtoe, a także energii z systemów fotowoltaicznych o 1,1 Mtoe.

EurObserv’ER zauważa ponadto, że swoje cele udziału OZE w krajowych miksach energetycznych na rok 2020 wypełniło już 5 krajów: Bułgaria (osiągnięte aż 130% celu na 2020), Estonia (107%), Litwa (101%), Rumunia (109%) i Szwecja (106%), a 8 krajów jest tego bliskich i zrealizowało już ponad 90% celu. Wśród nich są Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Włochy, Łotwa i Słowenia.

Według EurObserv’ER, Polska w 2013 r. wykonała 72% celu, jednak w porównaniu do 2012 r. udział OZE w naszym miksie energetycznym spadł z 11,1% do 10,8%.

Czołowe gospodarki UE Francja i Niemcy zrealizowały swoje cele odpowiednio w 63% i 68%, a Wielka Brytania zaledwie w 35-procentach.

Dane o realizacji celu OZE w latach 2012-2013 przez poszczególne kraje UE-28 (źródło: EuroObserv‘ER):

EurObserv’ER zaznacza, że w/w dane za 2013 r. to na razie wstępne szacunki, a finalny raport na ten temat zostanie opublikowany w najbliższych tygodniach.

Źródło: gramwzielone.pl
www.gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej