więcej


Energetyka

Energia odNowa (19828)

2016-10-20

Drukuj
galeria

Polska ratyfikowała w październiku globalne porozumienie klimatyczne -  porozumienie paryskie, a Fundacja WWF Polska, wraz z partnerami, rozpoczęła kampanię informacyjną Energia odNowa, aby w ten sposób zachęcić Polaków do popierania ochrony klimatu jako nowej ścieżki rozwoju.

Kampania ma na celu ukazanie nowych możliwości związanych z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych innowacji, z których skorzystają nie tylko Polacy. Partnerami kampanii są: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energetyki Odnawialnej.

Ratyfikacja porozumienia paryskiego z 2015 roku, jest krokiem milowym w ochronie klimatu. 187 państw zadeklarowało wdrożenie polityki klimatycznej, której celem jest niedopuszczenie do ocieplenia się klimatu o więcej niż 2°C w porównaniu z okresem przedprzemysłowym oraz staranie o nieprzekroczenie progu 1,5°C. Oznacza to konieczność wyeliminowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych do połowy obecnego stulecia (m.in. przez zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii oraz np. przez pochłanianie emisji przez lasy), czyli doprowadzenie do neutralności klimatycznej.

Z badań1, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji WWF Polska w sierpniu br., wynika, że 85,5 proc. Polaków widzi związek między zmianą klimatu a działalnością człowieka. Jednocześnie, aż 46,1 proc. Polaków uważa, że zmian klimatu nie da się powstrzymać. Natomiast  94 proc. Polaków opowiada się za zwiększeniem udziału energetyki opartej na źródłach odnawialnych, takich jak słońce, woda, wiatr, biomasa czy biogaz. Polacy zdają sobie również sprawę z tego jak ważne jest lepsze wykorzystanie energii i jej oszczędzanie poprzez usprawnienie systemu efektywności energetycznej – uważa ponad 95 proc. respondentów. – Polacy wiedzą, że Polska potrzebuje zmiany obecnej polityki energetycznej, ale nie wiedzą jak mogą na tę zmianę wpłynąć – mówi Tobiasz Adamczewski, koordynator kampanii z WWF Polska. – I właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że Polacy potrzebują kompleksowej informacji  na temat tego jak mogą wpłynąć na zmianę polskiej polityki energetycznej i jej rozwój, który zagwarantuje im uczestnictwo w transformacji do czystej i efektywnej ekonomicznie gospodarki – dodaje Adamczewski.

Głównym nośnikiem informacji będzie film dokumentalny podejmujący temat szansy rozwoju Polski jako kraju przyjaznego dla klimatu, o czystym powietrzu. – Polska ma potencjał by być krajem, w którym polityka energetyczna budowana będzie w oparciu o odnawialne źródła energii. Razem z naszymi partnerami chcemy pokazać, nie tylko w filmie ale również w całej kampanii, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii połączonych z efektywnością energetyczną i innowacjami typu elektryfikacja pojazdów czy inteligentne sieci, może przynieść ogromne korzyści ekonomiczne, zdrowotne, środowiskowe, ale również zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz zrównoważony rozwój kraju – mówi Tobiasz Adamczewski. Premiera filmu planowana jest na maj 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie EnergiaodNowa.pl

Przypisy:

1. Badania zrealizowane w sierpniu 2016 roku metodą CATI na próbie 1000 dorosłych Polaków przez 4P Research Mix Sp. z o.o.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej