więcej


Energetyka

Emisje spadają, gdy energia elektryczna w UE powraca czystsza (21981)

Ember
2021-08-02

Drukuj
galeria

Popyt na energię elektryczna powrócił do poziomu sprzed pandemii, ale paliwa kopalne już nie. Raport opublikowany dziś przez think tank Ember ujawnia, że Emisje w europejskim sektorze energetycznym były o 12% poniżej poziomów sprzed pandemii w pierwszej połowie roku 2021.

Paliwa kopalne nie powróciły do ​​poziomów sprzed pandemii, mimo powrotu do pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną, przy czym czysta energia[1] elektryczna zapewnia już dwie trzecie energii w UE-27. Na głównych rynkach, obecnie wytwarzanie energii elektrycznej z istniejących paliw kopalnych i węgla kamiennego jest dwa razy droższe niż z nowych elektrowni wiatrowych i słonecznych.

Lider Ember Europe Charles Moore powiedział: „Teraz kiedy wpływ pandemii na władzę sektora minął, ogólna tendencja jest wyraźna: paliwa kopalne szybko spadają, ponieważ Europa oczyszcza swój sektor energetyczny. Ale postęp nie jest wystarczająco szybki, aby osiągnąć własny cel UE w zakresie emisji, nie mówiąc już o osiągnięciu 100% czystej energii elektrycznej do 2035 r. Nigdy nie było lepszego czasu na przyspieszenie przejścia na energię wiatrową i słoneczną dzięki wzrostowi kosztów pozostania przy paliwach kopalnych”

Raport przedstawia najnowsze dane dotyczące produkcji energii elektrycznej w Europie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. w porównaniu do tego samego okresu zarówno w I poł. 2020 r., jak i przed pandemia. W pierwszej połowie 2021 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w Europie powróciło do poziomu sprzed pandemii. Produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych pozostała jednak o 10% niższa niż przed pandemią (I poł. 2019 r.) z powodu prężnego wzrostu produkcji energii z OZE (+11%). Paliwa kopalne mogłyby spaść niżej, ale produkcja z energii jądrowej również spadła (-8%). Ogólnie rzecz biorąc, energetyka węglowa została bardziej dotknięta (-16%) niż produkcja energii z gazu ziemnego (-4%). Analiza wykazała, że ​​obecnie wytwarzanie energii elektrycznej z istniejących paliw kopalnych w elektrowniach gazowych i węglowych jest dwukrotnie droższe niż w elektrowniach wiatrowych i słonecznych w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Włoszech. W całej UE ceny gazu ziemnego prawie podwoiły się w pierwszej połowie 2021 r., podczas gdy ceny węgla z importu wzrosły o 70%. Nawet bez dodatkowych kosztów uprawnień do emisji CO2, energia elektryczna z istniejących elektrownie na gaz ziemny są obecnie droższe niż z nowych elektrowni wiatrowych i słonecznych.

W pierwszej połowie 2021 r. czysta energia dostarczyła dwie trzecie (66%) energii elektrycznej w UE-27, przy czym odnawialne źródła energii dostarczają 39%, a jądrowe pozostałe 27%. Dla porównania węgiel wytworzył zaledwie 14% energii elektrycznej w Europie i od 2015 roku jego udział zmniejszył się o prawie połowę. OZE zachowały przewagę nad paliwami kopalnymi jako główne źródło energii elektrycznej w Europie - to kamień milowy osiągnięty po raz pierwszy w 2020 roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. odnotowano wzrost udziału paliw kopalnych, ale udział ten wzrósł o mniej niż połowę (45%) załamania w produkcji obserwowanego podczas pandemii. Hiszpania i Holandia nie doświadczyły wzrostu udziału paliw kopalnych w 2021 r. ze względu na gwałtowny wzrost mocy wiatrowych i słonecznych. W Hiszpanii sama energia wiatrowa wytwarzała więcej energii elektrycznej niż paliwa kopalne. W ciągu ostatnich 5 lat udział czystej energii elektrycznej rósł rok do roku średnio o 1,2 punkty procentowe. Postęp musi się podwoić w ciągu następnej dekady, aby UE mogła osiągnąć swoje nowe cele klimatyczne do 2030 r. (-55% gazów cieplarnianych) i przyspieszyć jeszcze bardziej, aby osiągnąć w 100% czystą moc do 2035 roku[2].

Pełny raport został opublikowany na stronie: https://ember-climate.org/project/european-electricity-review-h1-2021/

Źródło: Ember[1] Czysta energia w rozumieniu Ember i tej informacji prasowej obejmuje źródła wytwarzania o zerowej lub bardzo niskiej emisji netto CO2, czyli obejmuje odnawialne źródła energii (w tym wiatr, słońce, wodę, bioenergię*), a także energię jądrową. Czysta energia wyklucza paliwa kopalne, takie jak węgiel i gaz.

[2] Mapa drogowa Net Zero 2050 IEA pokazała, że Europa i wszystkie kraje OECD muszą dążyć do celu 100% czystej energii elektrycznej do 2035 r., aby skierować świat na kurs ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z warunkami Porozumienia Paryskiego.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej