więcej


Energetyka

Efektywność energetyczna w budownictwie jako narzędzie do walki z wykluczeniem energetycznym (17448)

2014-07-04

Drukuj
galeria

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska / KPRP

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

23 czerwca 2014 roku w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się seminarium eksperckie „Efektywność energetyczna w budownictwie jako narzędzie do walki z wykluczeniem energetycznym” poświęcone roli efektywności energetycznej w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu.

Spotkanie otworzył i moderował Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a prezentacje wprowadzające wygłosili: Andrzej Kassenberg i Agnieszka Tomaszewska-Kula z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Maciej Bukowski z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych oraz Piotr Kurowski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Po prezentacjach miała miejsce dyskusja, w czasie której uczestnicy wielokrotnie podkreślali, że zjawisko ubóstwa energetycznego jest w dużej mierze konsekwencją obecnej struktury konsumpcji energii, nieefektywnych energetycznie budynków mieszkalnych oraz braku odpowiednich regulacji i ich egzekwowania.

Podkreślano, że zdegradowane budynki to efekt wieloletnich zaniedbań. Brak inwestycji w tą sferę gospodarki może w przyszłości doprowadzić do pogłębienia się zjawiska ubóstwa energetycznego, dlatego już teraz trzeba podejmować działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej polskich gospodarstw domowych. W działania te powinny angażować się samorządy, firmy energetyczne, organizacje pozarządowe oraz wielu innych partnerów.

Przedstawiciele Instytutu na rzecz Ekorozwoju zwrócili uwagę na przykłady działań z zakresu efektywności energetycznej i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu realizowane w innych krajach. Zaprezentowali także kilka propozycji rozwiązań, które można by było wprowadzić w Polsce, a opisanych w najnowszym opracowaniu instytutu pt. „Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu”.

W seminarium eksperckim udział wzięło ok. 45 gości reprezentujących administrację publiczną, sektor prywatny i organizacje pozarządowe.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/gospodarka-konkurencyjnej-polski/aktualnosci/art,59,seminarium-efektywnosc-energetyczna-w-budownictwie-jako-narzedzie-do-walki-z-wykluczeniem-energetycznym.html

 

Zdjęcie autorstwa p. Elizy Radzikowskiej-Białobrzewskiej publikujemy dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.ine-isd.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej