więcej


Energetyka

Efektywność energetyczna szansą dla gospodarki niskoemisyjnej – tezy do debaty (17551)

2014-08-08

Drukuj
galeria

Już 10 września 2014 roku w godzinach 11.00-12.30 odbędzie się kolejna debata online portalu ChronmyKlimat.pl „Efektywność energetyczna szansą dla gospodarki niskoemisyjnej”. Prezentujemy tezy przygotowane przez opiekuna merytorycznego debaty prof. Tadeusza Skoczkowskiego.

Część 1: Wyjaśnienie pojęć podstawowych zawartych w tytule debaty

Teza 1: Gospodarka niskoemisyjna jest jedyną drogą rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Czy potrafimy zdefiniować pojęcie „gospodarka niskoemisyjna”? Czy jest to model narzucony przez UE? Czy potrafimy wskazać na korzyści, jakie może przynieść Polsce? Jakie są bariery i koszty wprowadzenia gospodarki emisyjnej w Polsce?

Teza 2: Efektywność energetyczna jest nieodzownym elementem nowoczesnej polityki energetycznej

Jak rozumiemy pojęcie „efektywność energetyczna”? W tym: w skali kraju, samorządu lokalnego, gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa? Czy efektywność energetyczna ma alternatywę, czy też stanowi niezbędny element nowoczesnej polityki energetycznej? Czy wzrost efektywności energetycznej jest zawsze opłacalny?

Część 2: Ocena stanu efektywności energetycznej w Polsce

Teza 3: Efektywność energetyczna może stać się skutecznym środkiem realizacji polityki energetycznej i ochrony środowiska w Polsce

Jaki jest potencjał oszczędności energii w Polsce? Techniczny i ekonomiczny? Czy i w jakim stopniu jego wykorzystanie może przyczynić się do realizacji unijnej koncepcji „czystej, bezpiecznej i konkurencyjnej energii”? Czy wykorzystanie tego potencjału zastąpi konieczność inwestowania w nową infrastrukturę energetyczną? Czy pytanie „efektywność energetyczna czy OŹE” jest uzasadnione?

Teza 4: Efektywność energetyczna, pomimo deklaracji rządu, nie jest istotnym elementem polityki energetycznej

Czy efektywność energetyczna ma w Polsce przeciwników, czy wręcz przeciwnie – jest przez wszystkich popierana, ale tylko w sposób deklaratywny? Czy w Polsce istnieją warunki do realizacji priorytetu „efektywność energetyczna” zapisanego w „Polityce energetycznej Polski do roku 2030”? Czy istniejące akty prawne – ustawy i rozporządzenia są wystarczające? Jeżeli nie, to jak powinno się je zmodyfikować? Jak powinna wyglądać efektywność energetyczna w przygotowywanej „Polityce energetycznej Polski do roku 2050”? Czy potrafimy napisać ambitny i rzetelny krajowy plan wzrostu efektywności energetycznej, a później go zrealizować? Co nam jest potrzebne do sukcesu?

Czy infrastruktura rządowa i samorządowa jest przygotowana i wystarczająca do realizacji krajowego celu oszczędzania energii? Czy powinien powstać departament efektywności energetycznej w Ministerstwie Gospodarki? Czy krajowa agencja? Jaką rolę powinno odgrywać Ministerstwo Środowiska? Jaka jest rola organizacji pozarządowych?

Część 3: Efektywność energetyczna jako element rozwoju społeczno-gospodarczego

Teza 5: Efektywność energetyczna może być istotnym motorem rozwoju lokalnego i może stanowić obszar korzystnych działań biznesowych

Czy efektywność energetyczna może stanowić atrakcyjny element lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, czy też jest przykrym obowiązkiem dla władz lokalnych? Jaką rolę może odgrywać sektor publiczny? Czy efektywność energetyczna może przyczynić się do wzrostu lokalnej innowacyjności, tworzenia miejsc pracy i wzrostu komfortu życia?

Czy efektywność energetyczna może być elementem konkurencyjnego rynku energii? Czy system białych certyfikatów to krok w dobrą stronę?

Jaka jest rola biznesu w procesie wzrostu efektywności energetycznej gospodarki? Czy ludzie biznesu postrzegają efektywność energetyczną jako czynnik rozwoju i wzrostu konkurencyjności, czy tylko czują się przymuszeni do realizacji celów politycznych? Czy w Polsce stworzono warunki do rozwoju usług energetycznych, np. firm ESCO? Jakie są postulaty biznesu co do realizacji rządowej polityki wzrostu efektywności energetycznej?

Czy wiemy, jakie są koszty wzrostu efektywności energetycznej w skali kraju, lokalnie i w gospodarstwie domowym? Czy potrafimy wykazać efektywność ekonomiczną poniesionych nakładów? Jak w Polsce jest finansowana polityka efektywności energetycznej? Czy konieczne jest jej dofinansowanie ze źródeł publicznych? Jeżeli tak, to za pomocą jakich mechanizmów i jak długo? Czy programy NFOŚiGW w ostatnich latach stanowią przełom w podejściu do efektywności energetycznej jako istotnego czynnika ochrony środowiska? Czy i w jaki sposób efektywność energetyczna powinna stanowić kryterium w projektach finansowanych z funduszy unijnych?

Teza 6: My, jako obywatele, możemy odegrać istotną rolę w realizacji planów oszczędzania energii

W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do oszczędności energii? Czy i w jakim stopniu musi być to związane z dodatkowymi kosztami czy nawet obniżeniem komfortu życia? Czy istnieją jakieś działania priorytetowe, dające największy efekt oszczędności przy najmniejszych kosztach? Jak rząd powinien pomagać tym, którzy chcą oszczędzać energię?

Część 4: Pytania internautów

Część 5: Podsumowanie prowadzącego

 

Więcej informacji o debacie on-line „Efektywność energetyczna szansą dla gospodarki niskoemisyjnej” już wkrótce na łamach ChronmyKlimat.pl.

 

ChronmyKlimat.pl


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej