więcej


Energetyka

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym - podsumowanie debaty (20468)

Konrad Wielądek
2018-04-04

Drukuj
galeria

Zielone technologie już są znane w Polsce, ale obecnie mają skromny udział w rynku mieszkaniowym.  Według raportu „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach” Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego  w Polsce w 2016r. było 409 certyfikowanych budynków, w tym zaledwie 5 to obiekty mieszkaniowe.

Debata pt. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii odbyła się w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Głównym ekspertem podczas debaty był Andrzej Rajkiewicz - z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. W debacie projektu udział również wzięli: Artur Łeszczyński - Skanska Residential Development Poland, Mateusz Płoszaj-Mazurek - architekt w pracowni Bjerg Arkitektur Polska. Doktorant Politechniki Warszawskiej, Piotr Jurkiewicz - architekt, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych, Marcin Dłużewski - z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Audytor Energetyczny. Debata była moderowana przez Nikolę Bocheńską.

Wprowadzenie do debaty stanowiła krótka prezentacja przygotowana przez Andrzeja Rajkiewicza, który już w samym wstępie wyjaśnił pojęcie termoizolacji, które bardzo często jest zawężane i rozumiane nie odpowiednio. Dodatkowo w skrócie zakreślił jakie obecnie są dostępne możliwości dofinansowania termomodernizacji oraz jak na przestrzeni lat zmieniały się warunki techniczne dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Na zakończenie prezentacji wprowadzającej p. Rajkiewicz opowiedział o dostępnych na rynku odnawialnych źródłach energii.

Jak zacząć myśleć o energooszczędnym budynku?

Zanim zaczniemy się zastanawiać czy odnawialne, albo jakie odnawialne źródła energii zastosować w danym budynku. Zadbajmy o to żeby po pierwsze, budynek potrzebował mniej energii. Ponieważ im miej jej potrzebuje, tym większy będzie udział energii ze źródeł odnawialnych w całym jej zużyciu. Po drugie, co warto podkreślić, ważny jest sposób korzystania przez użytkowników z mieszkań – mówił Piotr Jurkiewicz.

Zadaniem zarządcy jest byciem moderatorem wspólnoty mieszkańców danego budynku. To on ma za zadanie kreować potrzeby związane z efektywnością energetyczną, wśród mieszkańców zarządzanych przez niego budynków czy osiedli.

Deweloperskie rozwiązania wymuszające na zarządcach lub mieszkańcach zachować energooszczędnych

Oddając budynek pod zarząd lub mieszkańcom, przygotowujemy cały zestaw instrukcji użytkowania obiektu. Dodatkowo edukujemy i informujemy jak dany budynek będzie się zachowywał w pierwszym roku. System certyfikacyjny BREEAM wymaga by po roku, od oddania budynku do użytkowania, przeprowadzić niezależny audyt energetyczny. Zaś jeżeli chodzi o mieszkańców, już na etapie zakupu informujemy o instalacjach jakie się w nim znajdują, ale staramy się również informować jak mieszkaniec sam może wpływać na efektywność energetyczną swojego mieszkania – Artur Łeszczyński.

Mieszkania komunalne w starszym budownictwie.  

Przede wszystkim oszczędności. Pokazać ile dana rodzina, czy wspólnota zaoszczędzi gdy zmieni swoje zachowania dot. energii – Marcin Dłużewski.

Mieszkańcy bardzo są wrażliwi na wysokość stawek za ogrzewanie, lub za energię w częściach wspólnych. Staramy się upowszechniać wiedzę na temat jak edukować mieszkańców i zarządców by zainwestowali jednorazowo inwestycję która pozwoli im na oszczędności rozpięte na przestrzeni kilku lat – mówił Andrzej Rajkiewicz. 

Przyszłość

Przede wszystkim niech obywatele bacznie śledzą i obserwują cenę energii za którą płacą, ponieważ skutkiem zapoznania się z tymi kosztami i zestawieniu ich z budżetami domowymi, mogą pojawić się pomysły na obniżenie tych kosztów. Takimi jak racjonalizacja, czy podejmowanie działań termomodernizacyjnymi. Zaś patrząc z punktu widzenia zarządcy, bardziej opłaca się realizować kompleksowo przedsięwzięcia termomodernizacyjne, ponieważ są one dobre i szybko się zwracają. W przypadku budownictwa nowego, większość samorządów jest już w zgodzie z budownictwem zrównoważonym, a odnawialne źródła energii stają się standardem. – mówił Andrzej Rajkiewicz.

Innowacja, finansowanie i edukacja to trzy aspekty na których powinniśmy się teraz skupić. To pozwoli nam podjąć działania już teraz. Rozwiązania smart, które dają nam pewną wiedzę i użytkować mieszkanie świadomie – podsumował Marcin Dłużewski.

 

Konrad Wielądek
specjalista ds. PR


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej